2009-03-18 12:47:06

Benedictus XVI inviger "Prästerskapets år” den 19 juni 2009


(16.03.09)
”Kyrkan kan aldrig klara sig utan präster, vars utbildning kräver Kyrkans bästa energier men utan att falla offer för en felaktig tolkning av lekfolkets rättmätiga plats i kyrkan.” Det sade Benedictus XVI i sitt tal till den påvliga kongregationen för prästerskapets plenisammanträde, den 16 mars. Påven sade att de radikala sociala förändringarna under de senaste årtiondena kräver Kyrkans bästa energier i utbildandet av prästerskapet. Han varnade för att nya strukturer och pastorala organisationer, borde inte för ett ögonblick tro, att de kan klara sig utan ett prästerskap och att det är en frestelse som härrör från en felaktig tolkning av lekfolkets rättmätiga plats i kyrkan.

Benedictus XVI sade också att präster aldrig får avstå från sin religiösa klädsel. De måste alltid och överallt göra sig närvarande, identifierbara och erkända, antingen för deras tro, deras personliga dygder eller deras klädsel. Benedictus XVI rekommenderade också att präster, särskilt den yngre generationen av präster, har en god förståelse av texterna från det Andra Vatikankonciliet förstådda i ljuset av kyrkans hela tradition och lära.

För att hjälpa världens präster att alltid sträva efter moralisk och andlig fullkomlighet offentliggjorde Benedictus XVI även invigningen av "Prästerskapets år” den 19 juni i år. Året kommer att ha som tema "Kristus trohet, prästens trohet". Benedictus XVI kommer själv att inviga det årslånga firandet under vespern den 19 juni, på högtiden för Jesu Heliga Hjärta och världsbönedagen för prästerskapets helgande. Vid invigningen kommer man att ha en relik från den kända franska prästen, Heliga Jean-Marie Vianney, känd som Curé d'Ars, stiftprästernas skyddshelgon. Man firar nämligen 150årsdagen av hans bortgång detta år. "Prästerskapets år” kommer att avslutas den 19 juni 2010, med ett särskilt möte med präster från hela världen på Peterspatsen.
All the contents on this site are copyrighted ©.