2009-03-18 18:17:48

”Kyrkan är Afrikas största hopp i fredsbyggandet” säger ”Hjälp till kyrkan som lider”


(18.03.09)
Med anledning av Benedictus XVI: s apostoliska resa till Afrika, har den katolska välgörenhetsorganisationen ”Hjälp till kyrkan som lider” belyst både sitt eget arbete och tillväxten av katolicism på kontinent. Och de kallar kyrkan för Afrikas största hopp i fredsbyggandet. Enligt ett pressmeddelande har organisationens arbete ökat mest i Afrika under de tre senaste åren. Det beror bl a på en ”kallelseboom" och ett växande antal katoliker.

Organisationen säger att deras arbete är inriktat på en Kristen utbildning för prästerskapet och lekfolket och att dessa insatser är avgörande för att bryta "våldsspiralen" i Afrika. "Kyrkan i Afrika - med allt fler präster och allt mer engagerade lekmän och kvinnor - är utan tvekan kontinentens största hopp, som för en del människor bara representerar orättvisa, blodigt våld och förtvivlan, säger Regina Lynch, organisationens projektdirektör.

Enligt de senaste siffrorna har ”Hjälp till Kyrkan som lider” bidragit med $ 574’000 för projekt i Angola och $ 715’000 för projekt i Kamerun. Medan dess totala bidrag till den Afrikanska kontinenten är över $ 18,1 miljoner. Regina Lynch berättar att "det ökade arbetet i Afrika är ett svar på den Afrikanska Kyrkans oerhörda livskraft och energi - dess kamp för att återupprätta respekten för människans värdighet, utveckla vägar till försoning och ge ungdomar en chans till ett bättre liv”.

Att förmedla kristna värden, såsom kärlek och förlåtelse är av avgörande betydelse, säger hon och påpekar att organisationens Barn Bibel finns numera i över 46 länder i Afrika, på 64 olika språk. Försoningsinitiativ tillhör också välgörenhetsarbetet. Ett exempel är stödet till Maria helgedomen i Kibeho, Rwanda, som ses som ett sätt att hjälpa landet att läka såren från inbördeskriget.

”Hjälp till Kyrkan som lider” stöder även projekt som ”Rädda de skolor som kan räddas” för barnen i Khartoum, i Sudan som tillsammans med andra projekt hjälper de delar av Afrika som påverkats av spridningen av islam.

"Tyvärr, säger Regina Lynch, når fundamentalism stora delar av kontinenten och i vissa länder är framtiden för kristendomen mycket osäker. Våld, fattigdom och extremism i regioner som östra Demokratiska republiken Kongo, Zimbabwe och Sudan har på ett genomgripande sätt kränkt den mänskliga värdigheten. Man har kränkt deras värderingar, deras känsla för rätt och fel, deras känsla av gemenskap och tillit till Gud. Om dessa ärr skall kunna läkas, behöver kyrkan vårt stöd”.








All the contents on this site are copyrighted ©.