2009-03-17 17:58:21

Kameruns ärkebiskop säger att hela landet har väntat med entusiasm på den Helige Faderns besök


(17.03.09)
Ordförande i Kameruns biskopskonferens, ärkebiskop Simon-Victor Tonye Bakot, sade nyligen i en intervju att hela landet "har väntat med entusiasm på den Helige Faderns besök", som inleddes idag den 17 mars. "Tillsammans med hela kyrkan, önskar medborgarna i Kamerun att tacka Gud för den ära och det stora privilegium att kunna välkomna den universella kyrkans herde under hans första besök i Afrika i Kamerun," berättade ärkebiskopen i tidningen The Daily Effort Camerounai. "Vi måste vara uppmärksamma, tillade han, på den Helige Faderns budskap angående de problem som kyrkan upplever i Kamerun och i Afrika."

Bland alla förberedelser i landet i samband med påvens besök, sade ärkebiskopen att man har bett en särskild novena i huvudstaden Yaoundé sedan den 7 mars och att det finns liknande initiativ i de andra stiften. Landets biskopar har även offentliggjort ett pastoralbrev som en förberedelse inför besöket där de understryker funktionen av Petri efterträdare som den universala pastorn, Kristi ställföreträdare, vars undervisning måste tas som en uppmaning till helighet för alla människor.

"Vi får inte glömma, sade ärkebiskopen, att påven kommer att resa till Kamerun under fastan och att hans budskap har föregått honom. Detta budskap centrerar sig på fasta, bön och allmosor”. När det gäller logistiken sade ärkebiskop Tonye Bakot att "52 ordförande för Afrikanska biskopskonferenser väntas delta samt 12 presidenter för de apostoliska regionerna i Afrika och 12 medlemmar av den särskilda biskopssynoden”. "Vi har bett alla troende som önskar delta i mässan med påven att registrera sig i sina stift. Denna mobilisering kräver en noggrann planering," tillade han.
All the contents on this site are copyrighted ©.