2009-03-17 17:49:43

"Inför smärta och våld, fattigdom och hunger, korruption och maktmissbruk, kan en kristen inte tiga”. Påven Benedictus XVI är framme i Kamerun


(17.03.09)
Idag klockan 10 på förmiddagen steg påvens plan från rom och riktade nosen söderut, och efter en sex timmar lång flygresa landade påven på Yaoundes flygplats där han blev varmt mottagen av landets president Paul Biya och ärkebiskopen av Yaounde, Simon- Victor Tonye Bakot, som även är president i landets biskopskonferens.

Påven höll på flygplatsen sitt första tal, utav de 8 tal han kommer att hålla under dessa tre dagar i Kamerun. Jag kommer till er som en herde”, sa påven i talet under välkomstceremonin. ”Jag kommer att stärka mina bröder och systrar i tron. Detta var den uppgift som Kristus anförtrodde Petrus under den sista måltiden, och detta är min roll som Petri efterträdare”.

Påven nämnde under sitt tal stora afrikanska helgon som de Heliga Ciprianus och Athanasius, den heliga Monika och hennes son den helige Augustinus. Fram till idag har mängder missionärer och martyrer fortsatt att vittna om Kristus i varje del av Afrika som idag räknar 150 miljoner katoliker.

”Även mitt i det största lidande, är det kristna budskapet alltid ett hoppets budskap, sa påven vidare och nämnde ytterligare ett afrikanskt helgon, som vi har talat om vid andra tillfällen i radion. Den heliga Josefin Bakhita, som erbjuder oss ett förträffligt exempel på den omvandling som sker i mötet med den levande Guden. Inför smärta och våld, fattigdom och hunger, korruption och maktmissbruk, kan en kristen inte tiga”.

Och påven nämnde även slaveriet när han sa: ”Lokala konflikter lämnar tusentals hemlösa och behövande, föräldralösa barn och änkor. På en kontinent som i det förflutna, har sett så många människor grymt bortförda utomlands för att arbeta som slavar, har människohandel, särskilt av försvarslösa kvinnor och barn, blivit en modern form av slaveri”.

Afrika drabbas oproportionerligt av den globala krisen: brist på föda, finansiell turbulens och ett stört mönster av klimatförändringarna. Ett växande antal av Afrikas invånare faller offer för svält, fattigdom, sjukdom. Dessa bönfaller högt om försoning, rättvisa och fred, och det är precis vad kyrkan erbjuder. Kyrkan strävar inte efter nya former av ekonomiska eller politiska förtryck, utan efter Guds barns frihet (Rom 8:21). Inte införandet av kulturella modeller som ignorerar rätten till liv för ofödda, men evangeliets rena vatten för att rädda liv. Inte bittra interetniska eller interreligiösa rivaliteter, utan rättfärdighet, frid och glädje i Guds rike.”

Förväntningarna är stora och i den lokala pressen är det framförallt nyfikenhet och intresse som präglar nyheterna de senaste dagarna. Vem är påven? Vad kommer han att säga till oss? Hur kan han hjälpa oss? På förstasidan av Yaoundes största tidning läser vi idag. ”Välkommen Helige Fader”.

”Evangeliets nåd kan förnya även Afrika”, sa påven under söndagens Angelusbön och dessa är ord som världens media citerat i dagarna. "Evangeliet kan beröra alla och omvandla och förnya personerna och samhället inifrån". Och att Kamerun är i behov av förnyelse och omvandling är det ingen tvekan om. Problemen är stora och omfattande, det är ett av Afrikas mest korrumperade länder. I Kamerun finner vi maktmissbruk, diskriminering, människohandel och andra moderna former av slaveri. Förutom detta kränks de mänskliga rättigheterna genom hunger och fattigdom. Kamerun är även ett av de länder där malarian finner mest offer. Även sjukvården är korrumperad och lämnar människor att dö framför portarna, något som katolska missionärer ofta rapporterar om.

Denna apostoliska resa är den första under vilken påven ska besöka två länder, samtidigt som han ska tala till en hel kontinent. Kyrkan i det fransktalande Kamerun har endast funnits i knappt 120 år, medan kyrkan i det portugisiska Angola firar sitt 500-års jubileum.

I Kamerun ska påven överlämna det så kallade ”Instrumentum Laboris”, ett förberedande dokument inför den kommande Afrikanska biskopssynoden i höst. Höjdpunkten i Kamerun är den stora mässan på stadens stadium på torsdag och i tidningarna läser vi om oro över organisationen av de stora folkmassor som kommer att vilja delta.

Vatikanradion har sina journalister på plats och under dessa dagar ska vi följa påven i Kamerun och Angola.
All the contents on this site are copyrighted ©.