2009-03-11 17:48:38

Kyrkan i Nigeria växer


(11.03.09)
Nigeria är en ”verkstad för den ekumeniska och interreligiösa dialogen”, där dock de religiösa skillnaderna riskerar att utnyttjas i politiskt syfte. Det är vad som framgår av ett samtal, som missionsnyhetsbyrån Fides har haft med några nigerianska biskopar.

”Kyrkan i Nigeria upplever en period av tillväxt - vi har många kallelser, både bland prästerna och ordensfolket, utan att glömma det stora antalet katekeslärare som hjälper prästerna i evangeliseringen. Landet håller på att utvecklas ur politisk, social och ekonomisk synpunkt och Kyrkan är engagerad i detta genom att ge sitt bidrag till människans främjande”, säger ärkebiskopen i Ibadan, mons. Job, som också är ordförande i den nigerianska biskopskonferensen.

I internationella massmedia nämns Nigeria ofta i samband med religionsrelaterade våldsaktioner, som beskrivs såsom ´stridigheter mellan muslimer och kristna´. Men mons. Job beskriver en mer komplex situation, där den religiösa sammanstötningen är undantaget och inte regeln.

”Nigeria är, efter Indonesien, det land som har den största muslimska befolkningen i världen”, säger han. ”Kristna och muslimer lever fredligt intill varandra. Ibland sker dock någon konflikt. Men orsakerna till denna konflikt är inte så mycket religiösa utan politiska och etniska. Därför kan man inte förutse när våld bryter ut. I september förra året, t.ex., höll den nigerianska biskopskonferensen sin konferens i Jos, i norra Nigeria, som är övervägande muslimskt och två månader senare ägde allvarliga incidenter rum i samma stad. Men orsaken till dessa händelser var politisk, för incidenterna bröt ut omedelbart efter valet av den lokala regeringen. Till denna orsak kan man även lägga spänningarna av etniskt slag. Men ofta man kallar dessa konflikter för religiösa, snarare än etniska eller politiska”, säger mons. Job.

I Nigeria finns det flera initiativ för att främja den ekumeniska och interreligiösa dialogen. ”Dialogen mellan de kristna Kyrkorna sker inom organisationen ”Christian Association of Nigeria” - som samlar de största kristna samfunden i Nigeria, säger mons. Job.

”Genom denna organisation försöker vi att ta itu med de gemensamma problemen. Vi försöker att fostra personerna såsom till ett kristet samfund, vi har möten och bönestunder gemensamt. Vi arbetar tillsammans för att göra så att alla kristna skall bli ett”, säger biskopen i Ikot Ikpene, i sydöstra Nigeria.

”Vad den interreligiösa dialogen beträffar har man skapat Nigerian Inter-Religious Council, en förening av kristna och muslimska religiösa ledare. Denna förening stöds av staten, men det är vi kristna och muslimer som har grundat den för att finna ett gemensamt forum, där vi kan träffas, diskutera och tala om svårigheterna i våra samfund förutom att utföra former av samarbete”, säger ärkebiskopen i Abuja. Tyvärr är föreningen ännu inte närvarande i Nigerias alla stater, men vi håller på att arbeta för det”, avslutar ordföranden i den nigerianska biskopskonferensen, mons. Job.
All the contents on this site are copyrighted ©.