2009-03-10 15:07:16

Bīskapi izzina Facebook un citus sociālās saziņas tīklus


Romā notiek Vatikāna organizēta bīskapu un priesteru tikšanās, lai pētītu jaunās evaņģelizācijas iespējas digitālajos medijos un ar šīm iespējām saistītos izaicinājumus. Pasākumā piedalās pārstāvji no 82 valstīm. Pontifikālās Sociālo komunikāciju padomes prezidents arhib. Klaudio Marija Čelli ievadkonferencē pievērsās interneta straujajai attīstībai pēdējo gadu laikā. Šodien par populārākajām lapām ir kļuvušas You Tube un Facebook. Taču kādu pozīciju ieņem Baznīca? Ko tai vajadzētu darīt? – jautāja arhibīskaps, atgādinot, ka jaunās tehnoloģijas ir kaut kas vairāk nekā instrumenti. Tas ir acīmredzami. Šīs tehnoloģijas šodien veido jaunu – digitālo kultūru. Tāpēc tikšanās dalībniekiem – garīgajiem ganiem – nopietni jāpārdomā par Baznīcas klātbūtni un lomu šajā jaunajā kultūrā. Baznīcai jāmeklē, kādu ieguldījumu tā no savas puses var sniegt.

Saieta laikā tika stādīti priekšā un aplūkoti dažādi, īpaši, jauniešu un pusaudžu vidū populārākie sociālā tīkla portāli, kā arī bija iespēja iedziļināties šīs jaunās realitātes antropoloģiskajos aspektos. Tikšanās dalībnieki analizēja Benedikta XVI vēstījumu 43. Pasaules sociālo komunikāciju dienā: „Jaunas tehnoloģijas, jaunas attiecības. Veicināt cieņas, dialoga un draudzības kultūru”. Dokumentā pāvests norāda, ka jaunās digitālās tehnoloģijas veicina pārmaiņas saziņas modeļos un cilvēku attiecībās. Jo īpaši šīs pārmaiņas ir vērojamas starp jauniešiem, kuri ir izauguši ciešā kontaktā ar jaunajām tehnoloģijām un, kuri jūtas ērti digitālajā pasaulē. Šajā sakarā, arhib. Čelli izteica cerību, ka tikšanās dalībnieki sniegs savu ieguldījumu evaņģelizācijas darbā digitālajā laukā, piedāvājot noteiktas vadlīnijas Baznīcas pastorālajā darbā.

Diskusijas ar klātesošajiem bīskapiem un priesteriem arhibīskapam parādīja, ka lielai daļai no viņiem digitālās tehnoloģijas ir izaicinājums, jo viņi ir dzimuši un auguši citā laikā. Līdz ar to, paši garīgie gani ir aicināti izglītoties šajā jomā – norādīja Čelli, minot kā piemēru Benediktu XVI, kurš izvēlējās „būt klātesošs” You Tube portālā. Kāds žurnālists arhibīskapam jautāja, vai priekš pāvesta tas nav pazemojums, jo minētā lapa ir pilna ar dažāda rakstura materiāliem. Arhibīskaps atbildēja, ka arī Kristus sevi „pazemoja”, pieņemot cilvēcisko dabu un, ka pāvests vēlas būt klātesošs tur, „kur cilvēki satiekas”.

J. Evertovskis / ZenitAll the contents on this site are copyrighted ©.