2009-03-09 16:20:46

Benedictus XVI tackar kardinal Francis Arinze för hans vägledning under den påvliga reträtten i Vatikanen


(09.03.09)
Vid avslutningen av den påvliga reträtten i Vatikanen mellan den 1 till 7 mars uttryckte den Helige Fadern sin tacksamhet till kardinal Francis Arinze för hans vägledning, meditation och hjälp i prästerskapets andliga förnyelse. ”Vad vi fick, sade Benedictus XVI, var den sunda läran: trons bröd.”

Påven förklarade att "det inleddes med den vackra och alltid fascinerande historien om hur de första lärjungarna följde Jesus och lite blyga och osäkra frågade: ’Mästare, var bor du?’ Och Jesus svarade: "Följ med och se!". Kardinalen sade att för att komma fram, måste vi gå och följa Jesus, som alltid går före oss och endast när vi följer Jesus kan vi se. Han visade oss var Jesus bodde, var han lever, det vill säga i hans Kyrka, i hans Ord, i den Heliga Eukaristin”.

Påven visade också sin uppskattning över kardinalens användning av Hesekiels bok med kommentarer av Heliga Augustinus, ”där Herren, den Gode herden säger till folket: ’på ett gott bete skall jag driva dem i vall. Deras ängar skall vara på Israels höga berg’. Heliga Augustinus undrar var dessa berg i Israel ligger och om det goda betet och han säger att bergen i Israel och det goda betet är den Heliga Skriften, Guds ord som ger oss verklig näring”.

”Kardinalens predikan genomsyras av den Heliga Skriften, sade påven, med en stor förtrogenhet med Guds Ord läst i Kyrkans kontext. Hans teologi är inte en abstrakt teologi, utan präglas av en sund realism”. Benedictus XVI sade vidare hur han alltid hade beundrat kardinalens erfarenheter under 50 år i prästerskapet och som biskop. ”Jag hoppas att många kommer att läsa dessa ord och ta dem till sig, sade påven." Slutligen tackade han Kardinal Arinze för god vägledning och önskade honom en god påskfasta.All the contents on this site are copyrighted ©.