2009-03-07 16:20:34

Angola: gatavošanās pāvesta vizītei


Angolas baznīcās notiek katehēzes par apustuļa Pētera pēcteča lomu un pastorālās vizītes nozīmi. Publicētas speciālas brošūras, lai ticīgajiem palīdzētu labāk sagatavoties pāvesta vizītei. „Tikšanās ar Svēto tēvu angoliešiem ir ne tikai privilēģija, bet arī liela atbildība un izaicinājums. Pāvesta vizītei jākļūst par mūsu kopienas atjaunošanas un stiprināšanas laiku” – lasām vienā no brošūrām. Tajā ietverta Benedikta XVI biogrāfija un pastorālās vizītes Luandā norises programma.

Angolas, kā arī Santomē un Prinsipi salu bīskapi aicina ticīgos aktīvi piedalīties Euharistijas svinībās, kas notiks Luandā. Patiesībā tas nav nemaz tik viegli izdarāms, jo, lai ierastos galvaspilsētā, daudziem nāksies mērot simtiem kilometru garu ceļu. Angolas katoļu lielākā daļa ir ļoti nabadzīga. Draudzes un misiju centri cenšas palīdzēt, tomēr arī to līdzekļi ir ierobežoti.

Benedikta XVI vizīti translēs Angolas televīzija. Taču tās norisei varēs sekot tikai Luandas un lielāko pilsētu iedzīvotāji. Nabadzīgajos reģionos cilvēkiem nav ne tikai televizoru, bet arī elektrības. Neraugoties uz šāda veida grūtībām, priesteri nezaudē cerību, ka pāvesta vizīte kļūs par ticības stiprināšanas laiku un jaunu impulsu evaņģelizācijas darbā. Lai gan Angola ir pirmā Āfrikas valsts, kas pieņēma Kristus vēsti, tomēr evaņģelizācijas jomā tai ir vēl daudz darāmā. Tāpēc publicētās krāsainās brošūras ir kā sirdsapziņas izmeklēšana: „Kā es liecinu par Jēzu savā ikdienas dzīvē?” Gatavojoties Benedikta XVI vizītei, ticīgie lūdzas par pāvestu un viņa apustulisko kalpojumu.

1992. gada 7. jūnijā Luandā Jānis Pāvils II svinēja Angolas evaņģelizācijas piecsimts gadu jubilejas noslēguma svinības. Toreiz pāvests aicināja ticīgos ar jaunu degsmi iesaistīties evaņģelizācijas darbā. Viņš pauda atzinību par bīskapu organizēto pirmo laju kongresu. Atgādināja, ka kristīgo laju uzdevums ir kļūt par Evaņģēlija ieraugu sabiedrības dzīvē, darbojoties sociālajā, ekonomiskajā un politiskajā jomā. Apustuliskais nuncijs Angolā arhib. Andželo Bečiu pauda cerību, ka Benedikta XVI vizīte padziļinās ticīgo apziņu, ka pieder Kristus Baznīcai, un veicinās darbu izlīgšanas un miera labā.

S. Krivteža / Vatikāna Radio


All the contents on this site are copyrighted ©.