2009-03-06 19:04:53

Under mars månad ber påven för kyrkan i Kina


(06.03.09)
Under mars månad ber påven för kyrkan i Kina. Benedictus XVI: s böneintention för missionen är: Att biskopar, präster, ordensfolk och lekmän i Katolska kyrkan i republiken Kina får bli tecken på och instrument för enhet, gemenskap och fred, inspirerade av det brev som påven Benedictus XVI skrev till dem”.

Påven understryker därmed sitt särskilda engengemang för den kinesiska kyrkan. Påven har vid ett flertal tillfällen sänt sina signaler till Kina men brevet från 2007 var första gången som påven hänvisade direkt till Kinas biskopar, vars majoritet är i kommunion med Rom, och där de har vigts med informellt godkännande från Vatikanen. I dokumentet använder påven alltid begreppet ”en enda kyrka” även om den till det yttre kan tyckas splittrad. Från Vatikanen är man mån att betona att det inte finns två katolska kyrkor i Kina utan en enda, även om Kinas regering inte accepterar påvens makt att utnämna biskopar. Därmed grundades den regimtrogna patriotiska kyrkan i Kina av kommunistpartiet efter att Kian tvingade Vatikanen att stänga sin nuntiatur i Nanking 1951, kort efter Maos revolution.

Det finns inga säkra uppgifter om antal medlemmar i de bägge delarna av den katolska kyrkan i Kina. Men många har gissat på omkring fem miljoner i den patriotiska kyrkan och över åtta miljoner i den växande underjordiska kyrkan, trogen Rom. I Kina finns idag över tre tusen präster och ett trettiotal seminarier. Biskoparna är något över hundra men av dem är circa 60 % över 80 år gamla.
All the contents on this site are copyrighted ©.