2009-03-06 19:10:27

Pastoralbrev till de troende från biskopen i Shanghai


(06.03.09)
Biskopen i Shanghai, mons. Jin Lu Xian, uppmanar sina troenden att följa de anvisningar som Benedictus XVI ger i sitt brev till de kinesiska katolikerna angående ”tolerans, förlåtelse, förening och enhet”, för ”vi har inte gjort tillräckligt mycket för detta”. I början av året publicerade biskopen sitt traditionella pastoralbrev till de troende som handlade om det gångna året ur pastoral synpunkt och med en blick på det nya året.

Biskopen i Shanghai säger att han uppskattar engagemanget från de troende, som har upplevt viktiga ögonblick i landets liv tillsammans med hela befolkningen och givit sitt bidrag såsom kristna - vid jordbävningen, olympiaden, mjölkskandalen, förberedelserna för Expo 2010 Kina. Biskopen säger sig vara övertygad om att tron är grunden till förtroendet. ”De människor som har en autentisk tro kan alltid övervinna sig själva och ägna sig alltmer åt det allmänna bästa! ” Han uppmanar sedan de troende att erövra ”en krans som aldrig vissnar”, såsom den helige Paulus säger, och säger till dem att göra sig till ambassadörer för Kyrkan och stiftet i Shanghai under Expo 2010.

Biskopen i Shanghai bekänner slutligen sin bekymmer. ”Jag skäms för att Kyrkan fortfarande är delad. Under mina 20 år som biskop har Shanghais stift, tack vare prästernas engagemang, kunna förbättra sina ´hard disc´, men för sina ´soft disc´ är det ännu mycket att göra. Å ena sidan har vi ännu inte uppnått full enhet. Och ännu mindre har vi svarat på den appell som Påven gör i sitt brev till katolikerna i Kina år 2007, där han understryker ´toleransen, förlåtelsen, försoningen och enheten och vi har inte gjort tillräckligt mycket för detta.

Å andra sidan var de troende i Shanghais stift drygt 100.000 år 1949,
undantaget ön Chong Ming. Idag efter 60 år så uppgår de troende som går till Mässan på söndagen till ungefär samma antal, men inkluderande ön Chong Ming. Jag skäms såsom biskop. Så jag uppmanar er alla - präster, ordensmedlemmar, prästkandidater och troenden i Shanghais stift - att först av allt förbereda er väl och sedan kämpa denna goda batalj för evangeliseringen.
All the contents on this site are copyrighted ©.