2009-03-05 16:28:25

Indiska Kyrkans förväntningar och oro inför de kommande valen


(05.03.09) I en intervju för missionsnyhetsbyrån AsiaNews uttrycker ordföranden i den indiska biskopskonferensen, kardinalen Vithayathil, sina förväntningar och sin oro inför de kommande allmänna valen i landet i april. Må den nya regeringen ”bromsa den religiösa fundamentalismen och främja friheten att bekänna och utöva sin tro, såsom garanteras av den indiska konstitutionen”, säger kardinalen.

Omkring 714 miljoner människor i Indien är kallade till valurnorna i april för att förnya Lok Sabha, folkammaren, i ett ögonblick då landet upplever en kritisk situation på flera områden - det ekonomiska, politiska och sociala. 80% av befolkningen lever med mindre än två dollar om dagen. Den globala krisen har svåra följder för landet. Och de sociala spänningarna yttrar sig i ett stort antal episoder av intolerans, som framförallt drabbar minoriteterna och de svagaste grupperna av befolkningen, kvinnor och dalit. Dessutom råder spänningarna som är bundna till de terroristiska attackerna i Mumbai. Det är således en mängd element som gör att valen i april blir en viktig händelse för landets demokratiska framtid.

”Det är en kritisk situation för landet”, säger kardinalen Vithayathil, ”och även om Kyrkan inte stödjer något politiskt parti, har den en moralisk plikt att försäkra sig om att vårt folk röstar för den som kommer att garantera den demokratiska suveräniteten och konfessionslösa naturen av vårt älskade fosterland”.

Enligt kardinalen är de diskriminerande levnadsförhållanden, som kristna dalit tvingas leva i - jämfört med dalit av andra religioner - en av de saker som nästa regering omedelbart borde ta itu med, tillsammans med intresset för de fattiga och marginaliserade människorna.

”Jag har redan skrivit till karmelitklostren och bett dem att oavbrutet be för de allmänna valen”, säger kardinalen Vithayathil. ”Bönen är det bästa medlet vi har för att skapa ett konfessionslöst Indien. En speciell vädjan om bön kommer även att riktas i hela landet för att bygga, beskydda och försvara vårt konfessionslösa Indien och försäkra de konstitutionella rättigheterna för de marginaliserade människorna och minoriteterna i detta land”.

All the contents on this site are copyrighted ©.