2009-03-03 17:32:48

Ny ordförande i det Påvliga rådet för själavården åt migranter och nomader


(03.03.09)
Mons. Antonio Maria Vegliò, som hittills varit sekreterare i Kongregationen för de österländska Kyrkorna, har av Påvens utnämnts till ny ordförande i det Påvliga rådet för själavården åt migranter och nomader. Mons. Vegliò efterträder så kardinalen Raffaele Renato Martino, som enligt vad som fastställs av den kanoniska rätten, har lämnat in avskedsansökan på grund av ålder.

Kardinal Martino, som i 16 år var den Heliga Stolens ständige observatör vid FN, utnämndes år 2002 till ordförande i det Påvliga rådet Rättvisa och Fred av Johannes Paulus II. År 2006 blev detta råd sammanslaget med det Påvliga rådet för själavården åt migranter och nomader, som kardinalen också fick leda på Benedictus XVI:s önskan. Benedictus XVI har, dock, bestämt att de två befattningarna skall vara åtskiljda, så kardinal Martino fortsätter tills vidare att leda det Påvliga rådet för Rättvisa och Fred.


Mons. Vegliò är 71 år gammal och har en lång diplomatisk erfarenhet från år 1985 till 1999, framförallt i Afrika, särskilt i Senegal, och i Mellanöstern. Det Påvliga rådet för själavården åt migranter och nomader har uppgiften att engagera sig för att det i de lokala Kyrkorna skall ges en effektiv och lämplig andlig vård, om nödvändigt även genom pastorala strukturer, både åt flyktingar, migranter, nomader och cirkusfolket, enligt vad som fastställs i den apostoliska konstitutionen ”Pastor Bonus”, författad av Johannes Paulus II, som grundade detta Påvliga råd år 1988.
All the contents on this site are copyrighted ©.