2009-03-02 15:40:31

Vatikanens årsbok för 2009


(02.03.09)
Fördelade över 2’936 stift och kyrkliga territorier, uppgår antalet katolskt döpta i världen under 2007 till omkring 17,3 % av världens befolkning. Antalet katoliker har stigit med 1,4 % på två år, och håller därmed samma takt som ökningen av världsbefolkningen. Detta finns att läsa i Vatikanens årsbok för 2009, som innehåller den senaste tillgängliga statistiken om den Katolska Kyrkan i hela världen. Årsboken presenterades för den Helige Fadern på lördag, 28 februari, av kardinal Tarcisio Bertone, Vatikanens statssekreterare, och av ärkebiskop Fernando Filoni.

Under 2007 fanns det 1’147 miljoner katoliker, jämfört med 1’131 miljoner under 2006. Antalet biskopar i världen har ökat, mellan 2006 till 2007, från 4’898 till 4’946, en ökning med 1 %. Kontinenten med den störst växande katolska befolkningen är Oceanien (+ 4,7%), följt av Afrika (+ 3,0%) och Asien (1,7%), medan Europa visade en tillväxt på 0,8 %. Samtidigt visade USA en minskning på 0,1 %. Men i Europa och Amerika finns omkring 70 % av världens katoliker. Ökningen av antalet präster under senare år har varit måttlig. Antalet präster ökade från 405’178 under år 2000 till 407’262 under år 2006 och 408’024 under år 2007. Afrika visade en tillväxt av 26,7 % och Asien 21, 2 % mellan år 2000 och 2007 medan Amerika förblev nästan oföränderlig och Europa och Oceanien visade på en minskning i antalet präster. Antalet diakoner har ökat med 4,1 % under 2007 jämfört med föregående år. Globalt har antalet prästkallelser ökat från 115’480 under år 2006 till 115’919 under år 2007, en ökning av 0,4 %. Afrika och Asien har visat på en betydande tillväxt medan Europa och Amerika en minskning.

Den religion som för övrigt har den största spridningen i världen är utan tvekan kristendomen, i alla dess olika former. Den finns i alla världsdelar och på de minsta öarna. Det är också den religion som har flest anhängare, drygt 2 miljarder. I antalet anhängare följs kristendomen av islam med 1,3 miljarder troende. Den är i stort sett koncentrerad till Nordafrika, Mellanöstern och delar av Asien. Sedan följer hinduismen med 900 miljoner anhängare. Den finns däremot nästan uteslutande i Indien och området däromkring. Hinduismens följs av buddismen, som har 360 miljoner anhängare. Men även den är i stort sett begränsad till en del av världen, dvs till Asien.
All the contents on this site are copyrighted ©.