2009-03-02 16:03:42

Uteslut inte änglarna ur era liv, de är tecken på Guds närvaro. Benedictus XVI gör en appell för finanskrisens offer - industriarbetare.


(02.03.09)
Det regnade i Rom på fastans första söndag, och det bidrog till denna liturgiska periods sobra atmosfär. I dagens korta evangelietext talar evangelisten Markus till oss om hur anden drev Jesus ut i öknen. I det heliga landet väster om floden Jordanien och oasen vid Jeriko ligger Judaöknen, som via steniga dalar stiger upp mot Jerusalem, en höjdskillnad på cirka två tusen meter.

Efter att ha tagit emot dopet gick Jesus in i ensamheten vägledd av den Helige Anden. In i öknen, prövningarnas plats som Israels folk hade erfarit tidigare. I öknen upplever Kristus den dramatiska verkligheten av kenosi, av att avkläda sig Guds form. Han som inte har syndat och inte kan synda, utsätter sig för våra prövningar för att kunna ha medlidande med oss, sa påven och hänvisade till Hebrebreven ”utan en som har prövats på alla sätt och varit som vi men utan synd”. I öknen låter han sig frestas av satan, motståndaren, som ända från början var emot Guds frälsningsplan för människan.

Men i denna korta historia om denna mörka och onda figur som vågar sig på att fresta Herren, undgår det oss nästan att Markus berättar om att änglarna visar sig, dessa mystiska och ljusa varelser, fortsatte påven. Änglarna tjänade Jesus, läser vi, de är motsatsen till Satan. Ängel betyder ”utsänd”. I hela det Gamla Testamentet möter vi dem, som i Guds namn är utsända att vägleda människorna.

Och påven nämnde olika tillfällen då Herrens ängel beskyddande väglett Israels folk genom goda och onda händelser. Vi minns i Tobit där ängeln Rafael, hjälper Tobit i många situationer. Och på tröskeln till det Nya Testamentet är det ängeln Gabriel som är utsänd att tillkännage Sackarias och Maria, det glada budskapet i ett tidigt skede av vår frälsning. Det är en ängel vi inte vet namnet på, som varnar Josef, och vägleder honom i detta ögonblick av osäkerhet. Det är en kör av änglar som bär nyheten att vår Frälsare är född, och det var änglarna som gav den glada nyheter till kvinnorna om Uppståndelsen. Och slutligen, i tidens slut, kommer änglarna att följa Jesus vid hans återkomst i härlighet (Mt 25,31).

Änglarna tjänar Jesus, och de förkunnar hans värdighet tydligt i den här evangelietexten, även om det sker diskret. Även i en situation av extrem fattigdom och ödmjukhet, när Jesus frestas av Satan, förblir han Guds Son, avslutade påven, och uppmanade oss att inte utesluta änglarna. Om vi utesluter änglarna som är utsända av Gud, tar vi bort en viktig del av evangeliet. Änglarna förkunnar Guds närvaro bland oss och de är tecken på det. Låt oss kalla på dem ofta, så att de hjälper oss att följa Kristus tills vi kan identifiera oss med Honom.

Påvens ord efter Angelusbönen riktade sig idag till de italienska arbetare som är hårt prövade av finanskrisen. Han hälsade Fiat arbetare som vallfärdat till Rom för att be och uttrycka sin oro över fabrikens framtid, men han riktade sina ord till alla de tusentals personer som direkt eller indirekt är beroende av Fiat, och inte bara Fiat. Påven talade om andra utsatta industriområden i Italien som gruvområdet Sulcis på Sardinien och tyg industriområdet i Prato i Toscana, och han lovade de utsatta familjerna att han ber för dem och uppmanade de politiska auktoriteterna att inte överge familjerna utan hjälpa dem igenom denna känsliga tid. Prioritet nu är att hjälpa arbetarna och deras familjer, sa påven.
All the contents on this site are copyrighted ©.