2009-03-02 14:07:12

Benedikts XVI aicina politiķus un darba devējus palīdzēt strādniekiem un viņu ģimenēm


«Laiks ir piepildījies, un Dieva valstība ir tuvu» – teica Jēzus pēc savas uzvaras pār sātanu. Lielā gavēņa Pirmajā svētdienā šos vārdus Viņš saka arī mums. Ir pienācis laiks atmest grēkus, pārvarēt kārdinājumus un paļauties uz Dievu. «Nožēlojiet grēkus un ticiet Evaņģēlijam!» – teica Benedikts XVI. Svētdienai paredzētā Evaņģēlija fragments par Jēzus garīgo cīņu Jūdejas tuksnesī bija pāvesta apceres pirms lūgšanas „Kunga Eņģelis” galvenais temats.

Uzrunājot sv. Pētera laukumā sapulcējušos svētceļniekus, Svētais tēvs skaidroja, ka četrdesmit dienu ilgie pārbaudījumi atklāj kenozes dramatismu, t.i., Dieva Dēla pazemošanos. Šajā cīņā klātesošas ir noslēpumainas garīgās būtnes: no vienas puses sātans, mūžīgais ienaidnieks, kas kārdina, bet no otras – eņģeļi, Dieva vēstneši, kuri kalpo. Apcerē pāvests norādīja, ka eņģeļi aktīvi darbojās Vecās un Jaunās Derības notikumos, bet Jēzus gavēšanas laikā kļuva par Viņa dievišķības diskrētiem lieciniekiem.

„Dārgie brāļi un māsas, mēs izsvītrotu nozīmīgu Evaņģēlija daļu, ja noliegtu šīs Dieva sūtītās būtnes, kuras atklāj Viņa klātbūtni mūsu vidū – teica pāvests. – Lūgsim eņģeļus, lai viņi palīdz mums sekot Kristum un kļūt līdzīgiem Viņam. Lūgsim viņu aizbildniecību īpaši šajās dienās, kad kopā ar Romas kūrijas darbiniekiem piedalīšos Lielā gavēņa rekolekcijās. Marija, eņģeļu Karaliene, lūdz Dievu par mums!”

Tikšanās noslēgumā Benedikts XVI apsveica mašīnbūves koncerna Fiat darbiniekus no Pomiljano Darko (Neapole), kuri Romā piedalās manifestācijā par savas rūpnīcas nākotni. Pāvests norādīja uz citām ar ražošanas krīzi saistītām problēmām dažādos Itālijas reģionos. Apliecināja savu garīgo tuvumu visām ģimenēm, kuras dzīvo bailēs par darba zaudēšanu, novēlot tās Dievmātes un sv. Jāzepa aizbildniecībai. Svētais tēvs aicināja politiķus un darba devējus censties pārvarēt visus izaicinājumus.

S. Krivteža / Vatikāna Radio

All the contents on this site are copyrighted ©.