2009-01-29 15:44:34

Påvens tal till Rysslands biskopar under deras Ad Limina besök


(29.01.09)
”Ni lever i en särskild kyrka, i ett land där de flesta i befolkningen äger tusen ortodoxa traditioner med ett rikt religiöst och kulturellt arv. Det är viktigt att ta hänsyn till behovet av ett förnyat engagemang för dialogen med våra ortodoxa bröder och systrar. Under dessa dagar känner jag mig andligt nära dessa kära bröder och systrar som gläds över valet av Metropoliten Kirill till ny patriark av Moskva.” Detta sade Benedictus XVI, den 29 januari, i sitt tal till Rysslands biskopar som är i Rom på Ad Limina besök för att ge en detaljerad redogörelse för sina respektive stift.

Den Helige Fadern uttryckte sin glädje över stiftens tillväxt som utvecklar sig mot en allt starkare mognad och stabilitet under biskoparnas vård. Han uppskattade deras strävan efter ett återupprättande av det liturgiska och sakramentala livet, deras katekesundervisning, den goda prästutbildningen och deras arbete med att bygga upp ett moget och ansvarsfullt lekfolk med ivrig kärlek för evangeliet. Påven noterade familjekrisen och samhällskrisen i Ryssland och uppmanade biskoparna att rikta sin uppmärksamhet till ungdomen i det ryska katolska samfundet.

Påven uppmanade dem sedan att fortsätta främja och vårda, med ansträngning och uppmärksamhet, den prästerliga och religiösa kallelsen, som är tidens trängande behov. Med hänvisning till onsdagens audiens uppmanade han dem att se till att utbilda präster med samma omtanke som Paulus hade till hans lärjunge Timotheus, dvs ”starka och kärleksfyllda fäder i uppgiften att förstärka sin hjord i tro och enhet”. Han bad dem till slut att hålla formationen av konsekrerade personer nära deras hjärta och den andliga tillväxten bland lekfolket, samt att känna sina liv som ett svar på den allmänna kallelsen till helighet.
All the contents on this site are copyrighted ©.