2009-01-28 15:49:55

Aldrig mer må våldet förnedra människans värdighet, sa Benedictus XVI vid onsdagens audiens


(28.01.09)
Äntligen fick pilgrimerna och turisterna som gick upp till onsdagens audiens i Vatikanen en behaglig solskensdag efter flera dagar av regn. I dag började Påven med att citera Paulus brev till Timotheus om hur en biskop borde vara. Men han kommenterade snart hur stor skillnad det var mellan den tidens kyrka och kyrkan idag och att det viktiga i budskapet gällde tron. Gud vill allas frälsning och det kristna budskapets universalitet innebär att ”man inte ska tala illa om någon och visa kärlek mot alla samtidigt som man betraktar främlingarna som gäster. Detta gäller även oss som kristna.

Men som vanligt återger vi Påvens text till de engelsktalande deltagarna som handlar om de Pastorala epistlarna. Det är alltså de två breven till Timotheus och brevet till Titus. Även om författarskapet till dessa brev är omdiskuterat syftar de tydligt på Paulus som auktoritet, eftersom de tidsenligt följer de centrala åren i Paulus liv och verksamhet och visar upp dragen ur hans läror. Mot hoten mot den apostoliska traditionens renhet, insisterar de på ett omdömesgillt tolkande av Skrifterna och tilliten till tron. Skrift och Tradition måste ses som den ”fasta grunden som Gud lagt” för kyrkans liv och som basen för hennes mission som ledare för alla folk för att nå kunskapen om Guds frälsande sanning.

De Pastorala Epistlarna reflekterar även utvecklingen av kyrkans administrativa struktur och speciellt behovet av biskopsrollen i gruppen av de äldste. Breven framställer kyrkan i mänskliga termer som Guds hushåll, som en familj i vilken biskopen handlar med faderns auktoritet. Inspirerade av denna vision ber vi nu Paulus att hjälpa alla kristna att leva som medlemmar i Guds familj, och deras präster att bli starka och kärleksfyllda fäder i uppgiften att förstärka sin hjord i tro och enhet.

Och efter hälsningarna på de olika språken kom Påven med tre viktiga meddelanden. Den första gällde nyheten om att man valt den nye patriarken Kyril i Ryssland. ”Jag ber om den Helige Andes ljus över honom för en rik tjänst i ryska ortodoxa kyrkan och jag anförtror honom åt Guds Moders speciella beskydd.” sa Påven.

Det andra meddelandet gällde upphävandet av exkommuniceringen av de fyra biskoparna som Msg Lefebvre vigt 1988. Påven påminde nu om sitt tal då han själv inledde sitt pontifikat. Det handlade om det mirakulösa fisket och nätet som höll för mångfalden av fiskar . Och Påven sade då: ”Älskade Herre, nu har nätet brustit, men vi får inte vara sorgsna.. Låt oss glädjas över ditt löfte som inte sviker. Och låt oss göra allt för att gå vägen mot enheten som du lovat. Tillåt inte Herre, att ditt nät kan gå sönder och hjälp oss att bli enhetens tjänare.” Och Påven återvände här till dagens läge: Just i denna enhetens tjänst har jag nu beslutat att upphäva exkommuniceringen av de fyra biskoparna som vigts av Msg Lefebre utan påvens mandat. Jag har gjort denna handling i faderlig barmhärtighet för att dessa präster vid upprepade tillfällen visat mig deras lidande över den situation de befinner sig i. Jag hoppas att denna min gest ska följas av deras löfte att ta de ytterligare stegen för att förverkliga den fulla kommunionen med kyrkan, och på detta vis vittna om sann trohet och sant erkännande av läroämbetet och Påvens auktoritet och det Andra Vatikankonciliet.

Det tredje meddelandet gällde Shoah. I dessa dagar, sa Påven, då vi påminner om Shoah får jag bilderna från Auschwitz i minnet. Ett av lägren där miljoner av judar dödades oskyldiga, de blev oskyldiga offer för ett blint ras- och religionshat. Medan jag förnyar min fulla och odiskutabla solidaritet med våra bröder hoppas jag att minnet av Shoah ska få mänskligheten att reflektera över ondskans oförutsebara makt när den tränger in i människans hjärta. Må Shoah för alla bli en varning mot glömskan, mot förnekandet och reduktionismen, våldet mot en enda mänsklig varelse är våld mot alla. ”Ingen människa är en isolerad ö” har en känd poet skrivit. Shoah lär oss, både de gamla och de nya generationerna, att bara lyssnandets svåra väg efter dialog, kärlek och förlåtelse kan leda folken, kulturerna och religionerna i världen till brödraskapets och fredens efterlängtade mål i sanning. Aldrig mer må våldet förnedra människans värdighet.
Även här följde en lång och varm applåd.

I dagens audiens deltog bl.a justitieministern för Tjeckiska Republiken som överlämnade en värdefull handskrift till Påven. Vi kan även nämna att Påven kommer att besöka Prag d. 28 september på S. Vinceslaos dag.

Ett glatt inslag i audiensens program kom från en cirkus, Circo Mediano som bjöd på ett kort uppträdande. Påven fick även tillfälle att klappa ett lite lejon.

Vid audiensens slut välsignade Påven en altartavla för de katolska armeniernas basilika i Jerusalem.
All the contents on this site are copyrighted ©.