2009-01-27 16:24:20

USCCB: “President Obamas beslut att omvända Mexico City policyn är en stor besvikelse.”


(27.01.09) RealAudioMP3
Omedelbart efter det att USA: s nyinvalde president Barack Obama undertecknade det verkställande beslutet om att omvända Mexico City policyn angående abort, under vad som beskrivs som "ett privat beslut på sitt kontor", beskrev Kardinal Justin Rigali, ordförande i biskopskonferensens utskott för Pro-Life aktiviteter, beslutet som ”en stor besvikelse”. Reaganregeringen införde 1984 ett slut på statligt finansierade aborter på ett FN-möte i Mexikos huvudstad. Beslutet omvändes av President Bill Clinton när han kom till makten 1993 men återinfördes av President George W Bush efter maktskiftet 2001.

Uttalandet lyder: "Det är mycket nedslående att president Obama har omvänt Mexico City policyn, som hindrar amerikansk finansieringen av organisationer som utför och främjar abort som en familjeplaneringsmetod i utvecklingsländer. En regering som har utryckt sin vilja om att minska aborter bör inte avleda amerikanska medel till grupper som främjar abort.”

Kardinal Rigali påminde i sitt uttalande om vad Kardinal Francis George, ordförande i den amerikanska biskopskonferensen (USCCB), skrev för en vecka sedan till President Obama. "Mexico City Policyn, skrev Kardinal George, som blev etablerad 1984, har felaktigt blivit attackerad som en begränsning av utländskt bistånd till familjeplanering. Den har inte alls minskat stödet, men den har sett till att familjeplaneringsmedel inte stödjer organisationer som utför och främjar aborter i stället för att minska dem. När den klara gränsen mellan familjeplanering och abort raderas, blir idén om att använda familjeplanering för att minska aborter meningslös. Abort tenderar sedan att ersätta preventivmedel som ett hjälpmedel för att minska familjens storlek. En utveckling mot att främja aborter i utvecklingsländer skulle också öka misstron mot USA i dessa länder, vars värderingar och kultur ofta avvisar abort. Detta i en tid när vi behöver deras förtroende och respekt."
All the contents on this site are copyrighted ©.