2009-01-24 17:26:01

Världsdagen för Leprasjuka


(24.01.09) RealAudioMP3
Nu på söndag den 25 januari firas den 56:e Världsdagen för leprasjuka och kardinalen Javier Lozano Barragán, som är ordförande i det Påvliga rådet för hälsovården, har med anledning av detta skrivit ett budskap, där han säger att denna dag är ett viktigt tillfälle för att visa solidaritet med de bröder och systrar som lider av denna sjukdom.

”För det är en sjukdom”, säger han, ”som ofta ignoreras av kommunikationsmedlen och fortfarande idag, varje år, drabbar drygt 250.000 personer i världen, av vilka de flesta lever i fattiga förhållanden. Enligt Världshälsoorganisationens sista uppgifter, som gäller 2007, så registrerades 254.525 nya fall av lepra det året.

Och barnen förskonas, tyvärr, inte från denna sjukdom. Enligt uppgifterna från ”Raoul Follereaus italienska förening”, så finns det varje år 40.000 leprasjuka barn i världen och omkring 12% av alla nya leprafall är barn under 15 år”, säger kardinal Barragán.

”Vi firar i år 20-årsjubiléet av FN:s konvention om barnens rättigheter och jag riktar en appell till de ansvariga för regeringarnas organisationer om att de särskilt tänker på barnen, när de utarbetar program och planer för hälsovården i de olika länderna. På det sociala planet fortsätter, tyvärr, om än obefogad, en rädsla för sjukdomen som beror på okunnigheten om den”, säger kardinalen Barragán. ”Denna rädsla ger upphov till känslor av uteslutning gentemot de leprasjuka, vilket gör dem särskilt sårbara”.

”Denna ´56:e Världsdag´, är således ett lämpligt tillfälle till att ge människosamhället en korrekt och bred information om lepran, om de förödande följderna som den kan förorsaka på kroppen, ifall de sjuka överges åt sig själva, på familjerna och samhället”, säger kardinal Barragán. ”Och man vill med denna dag uppväcka den enskilda och kollektiva plikten till en aktiv och broderlig solidaritet.

Med Jesus Kristus som exempel - han som var kroppens och själens läkare - har Kyrkan alltid haft en speciell omtanke om de leprasjuka. Under seklens lopp har den gjort sig närvarande med religiösa kongregationers institutioner och med hälsovårdsorganisationer bestående av volontärer och på sätt grundligt bidragit till de leprasjukas fulla sociala integration.

Den salige Damian De Veuster, som var en outtröttlig och exemplarisk apostel för de leprasjuka bröderna och systrarna, är symbolen för alla de ordensmedlemmar som fortfarande ägnar sitt liv åt dem och sätter alla resurser till förfogande för de leprasjukas fullständiga välbefinnande i varje del av världen. Intill dessa missionärer är det många volontärer och människor av god vilja som låter sig engageras och konkret organiserar solidariteten genom att ställa finansiella resurser till förfogande för forskningsinstituten för att uppnå en alltmer effektiv vård och för att besegra sjukdomen”, säger kardinal Barragán

Den katolska lekmannavärlden ser Raoul Follereau som sin förkämpe, fortsätter kardinal Barragán. Det är Raoul Follereau som inspirerar oss till denna ”Världsdag för leprasjuka”. Vi är tacksamma mot honom och alla de som har följt honom i tiden för alla de initiativ som utförs för att alltid hålla uppmärksamheten för de leprasjuka levande, genom att informera den allmänna opinionen och väcka engagemanget till att stödja program och insamlingar av finansiella resurser.

Det är fint och tröstande att kunna konstatera att föreningar och icke statsunderstödda organisationer, som går bortom religiös, ideologisk och kulturell tillhörighet, är närvarande i denna kamp mot lepran och alla möts i det gemensamma syftet att ge den som är sjuk möjligheten till att återfinna ett socialt, hälsomässigt och andligt välbefinnande.

Kardinalen avslutade med att säga: ”Till alla leprasjuka, till missionärerna, som är engagerade på området och de hälsovårdsarbetare och andra som bistår dem uttrycker jag närheten från detta Påvliga råd för hälsovården”.
All the contents on this site are copyrighted ©.