2009-01-24 17:13:35

Påvens ord till Iraks biskopar


(24.01.09) RealAudioMP3
"Den kaldeiska kyrkan, vars ursprung går tillbaka till kristendomens tidigaste århundraden, har en lång och ärevördig tradition”. ”Med sina rötter i öst har Kyrkan sedan dess ursprung givit dess unika bidrag till den universella kyrkan, framför allt genom sina teologer och andliga mästare”, sade Benedictus XVI i sitt tal till de kaldeiska biskoparna under deras Ad Limina besök i Rom. ”Mina tankar går till biskop Paul Faraj Rahho, ärkebiskopen av Mosul, Fader Ragheed Aziz Ganni och många andra präster och troende i den patriarkala kyrkan. Deras offer är ett tecken på deras kärlek till kyrkan och deras land”.

”Idag, sade påven, måste den kaldeiska kyrkan, som har en så viktig plats bland landets många komponenter, fortsätta sitt uppdrag att tjäna den mänskliga och andliga utvecklingen”. Påven underströk vikten av att upprätthålla vänskapliga förbindelser med medlemmar från andra religiösa samfund. ”Den kaldeiska kyrkan är kallad att spela en brobyggande roll i uppbyggandet av ett nytt samhälle som kräver samexistens mellan muslimska och kristna samfund”. Den Helige Fadern tillade: "Jag ber den Helige Anden att växa ännu mer med er i enhet och ömsesidigt förtroende för att fullständigt realisera den pastorala vården för Kyrkans och de troendes bästa."

Slutligen uttryckte påven sina tillgivna hälsningar till samtliga präster, diakoner, seminariedeltagare, religiösa och samtliga som arbetar för evangeliet, att de kan vara ett levande vittnesbörd om enighet och broderskap.
All the contents on this site are copyrighted ©.