2009-01-24 14:55:34

Kyrkan häver exkommuniseringen av Prästbrödraskapet S:t Pius X:s biskopar


(24.01.09) På lördagen klockan tolv kom det pressmeddelande som många under flera dagar spekulerat om. Den Katolska Kyrkan häver den exkommunisering som gällde Prästbrödraskapet S:t Pius X sen den 1 juli 1988. Detta var en följd av att Ordens grundare, Mons. Marcel Lefebvre, dagen innan, den 30 juni 1988, vigde 4 biskopar utan påvligt lov. Exkommunikationen latae sententiae, omfattade även de fyra nyvigda biskoparna, vars prästvigning dock inte var ogiltig.

Vi läser i dekretet som biskopskongregationens prefekt, kardinal Giovanni Battista Re har undertecknat, att den 15 december 2008 tog presidenten i den påvliga kommissionen ”Ecclesia Dei” emot Prästbrödraskapets önskan att exkommunikationen latae sententiae från 1988 skulle hävas. Det är ordens ansvarige Mons. Bernard Fellays som framför denna önskan å alla fyra biskoparnas vägnar. Han skriver i brevet att "vi är alla fast beslutna att vi vill förbli katoliker och tjäna den Romersk Katolska Kyrkan. Vi accepterar dess lära och vi tror fast på Påvens Primat. Detta gör att vi lider i den nuvarande situationen".

Benedictus XVI visar tillit till det som biskoparna uttrycker och tänker därför fortsätta påbörjade samtal mellan Kyrkans auktoriteter och Prästbrödraskapet eftersom många kyrkorättsliga frågor måste lösas.

Detta dekret kommer under veckan för kristen enhet, och önskar främja den Universella Kyrkans enhet och röja undan splittringens skandal. Därför avslutas dekretet med Kyrkans önskan att detta steg ska förverkliga en fullkomlig enhet med hela Prästbrödraskapet, som på detta vis synligt kan vittna om sin trohet till och sitt erkännande av Kyrkans Läroämbete och Påvens auktoritet.

De fyra biskoparna, Bernard Fellay, Bernard Tissier de Mallerais, Richard Williamson och Alfonso de Galarreta, exkommunisering är hävd.
All the contents on this site are copyrighted ©.