2009-01-22 16:43:40

Benedictus XVI lyckönskar Barack Obama och ber Gud ge honom styrka och visdom i sitt stora ansvar


(21.01.09)Benedictus XVI sände på onsdagen sina lyckönskningar till USA:s nye president Barack Obama, samtidigt som han lovade honom sina förböner att Gud ska ge honom visdom och styrka i sitt stora ansvar. Må det amerikanska folket fortsätta att finna de andliga värdena och etiska principerna, i sitt religiösa och politiska arv, som är nödvändiga i samarbetet för att bygga upp ett sant rättvist och fritt samhälle. Ett samhälle som präglas av att alla värdighet, jämställdhet och rättigheter respekteras, och då speciellt respekten för de fattiga och utsatta medborgarnas rättigheter, för de som inte har några röster.

Vid en tid då så många av våra bröder och systrar i världen trängtar efter att befrias från gissel och fattigdom, hunger och våld, ber jag att du ska bekräftas i dina beslut att främja överenskommelser, samarbete och fred mellan nationerna, så att alla kan ta del av livets gästabud som Guds goda vilja har dukat upp för hela den mänskliga familjen. (Jesajas 25:6-7).

Påven avslutar sitt telegram med att åkalla Guds glädjerika och fridfulla välsignelse över presidenten, hans familj och hela det amerikanska folket.
All the contents on this site are copyrighted ©.