2009-01-21 13:48:22

Den exkommunicerade ärkebiskopen Marcel Lefebvre undertecknade vartenda dokument från Andra Vatikankonciliet


(21.01.09) RealAudioMP3
Den italienska tidningen Panorama har nyligen publicerat en omdiskuterat artikel om Ärkebiskopen Marcel Lefebvre, grundare av S:t Pius X:s prästbrödraskap, som dog exkommunicerad 1991. I artikeln kan man läsa att Lefebvre undertecknade vartenda dokument från andra Vatikankonciliet. Till att börja med konstitutionen Gaudium et Spes, som han senare skulle hårt kritisera och leda till brytningen. ”Lefebvres underskrift visas längst ned på dokumenten”, säger historikern Piero Doria som arbetar i Vatikanens dolda arkiv. Detta var första gången som en fotograf och en journalist tilläts fotografera och beskriva det stora område där brev bevarar Kyrkans tvåtusenåriga historia.


I artikeln, skriven av Ignazio Ingrao, läser vi att bland de handlingar som förvaras i Vatikanens dolda arkiv "finns dokumenten från Andra Vatikankonciliet, vilka avslöjar en historisk lögn som spridits av traditionalisterna" som idag leds av den schismatiska biskopen Bernard Fellay. Han avvisade för några månader sedan ett erbjudande från Heliga stolen om att återgå till full gemenskap med den Katolska kyrkan. I själva verket visste historiker och experter redan att Lefebvre hade undertecknat dokumenten. Men hos allmänheten är det mindre känt och propaganda från S:t Pius X:s prästbrödraskap spred tron att Lefebvre alltid hade motsatt sig Andra Vatikankonciliet. Konciliets ursprungliga dokument visar på motsatsen och för många har detta kommit som en överraskning.
All the contents on this site are copyrighted ©.