2009-01-20 16:48:17

"West-Eastern Divan Orchestra" håller konsert för freden


(20.01.09)
Orkestern ”West-Eastern Divan Orchestra”, höll i söndags en konsert på La Scala i Milano. Det är en orkester som skapades för tio år sedan av dirigenten Daniel Barenboim, som är både israelisk och palestinsk medborgare, tillsammans med den palestinske universitetsprofessorn Edward Said. Orkestern utgörs symboliskt av arabiska och israeliska musiker, som är enade genom en stark vänskap och sin gemensamma strävan efter freden och är mot militarismen. I samband med en presskonferens före konserten delade man ut en kommuniké från medlemmarna i orkestern som lyder:

”Vi medlemmar av ”West-Eastern Divan Orchestra”, är övertygade om att det inte existerar någon militär lösning för den israelisk-palestinska konflikten. De sista decennierna har visat futiliteten i detta tänkesätt och vi utgör en alternativ modell, som är grundad på jämlikheten, kooperationen och rättvisan för alla. Denna alternativa modell är ingen utopi. Den har prövats i tio år och fått tydliga musikaliska resultat och har tillåtit varje medlem av orkestern att ändra sitt egna perspektiv och få en djupare förståelse för den ´andre´.

Vi strävar efter en total frihet och jämlikhet mellan israeler och palestinier - och det är på denna grund som vi idag befinner oss här för att framföra musik. Den israeliska regeringens aktioner de sista veckorna är inte sättet att lösa de rådanden skillnaderna. Hamas´ aktioner bidrar inte till att skapa ömsesidigt förtroende. Vi klandrar varje handling som leder till döden av civila. Vi anhåller om ett omedelbart avstående från allt våld - vilket kommer att leda till lämpliga förhandlingar mellan parterna ifråga.

Ett eld-upphör är bara början och kan utgöra grunden för en koexistens mellan två folk, vars öden är intimt förenade. Det kan bara vara början till ett steg mot den palestinska självständigheten och det ömsesidiga erkännandet. En suverän palestinsk stat kan existera i verkligheten, endast med slutet av ockupationen. Palestinierna skall garanteras samma frihet och självständighet som Israel åtnjuter sedan år 1948. Den israelisk-palestinska konflikten är en konflikt mellan två folk, som är djupt övertygade om den egna rättigheten att leva på samma landremsa och de måste acceptera den ömsesidiga rättigheten att göra detta. Det är tid, efter så mycken blodutgjutelse, att finna en varaktig lösning på koexistensen, istället för taktiska åtgärder på kort sikt. Och vi hoppas att ni i denna anda, idag, skall njuta av vår konsert”.

Så lyder alltså kommunikén från medlemmarna i ”West-Eastern Divan Orchestra”, som delades ut under en presskonferens före konserten på La Scala. Och en av journalisterna hade antytt om att initiativet kanske var litet naivt. Barenboim svarade då med att säga - ”för musiken är det möjligt, som inte är möjligt för politiken och samhället … är det, kanske, inte ännu mer naivt att tänka att man kan lösa problemet militäriskt, med tanke på att varje militäriska aktion hittills har misslyckats och gjort att massor av oskyldiga människor har förlorat livet? ”
All the contents on this site are copyrighted ©.