2009-01-19 16:59:39

En ny appell för Gaza under Angelusbönen. "Familjen är samhällets grundsten". Nästa Familjevärldsdag i Milano 2012


(19.01.09) RealAudioMP3
Många var de ämnen som Benedictus XVI berörde under gårdagens Angelusbön – flyktingar, familjen och kristen enhet. Men först ska vi lyssna till påvens kraftfulla appell som återigen riktade sig till Gaza för att få ett slut på våldet som ”skördar död och förintelse”.

”Jag följer konflikten i Gaza med djup oro. Även idag lägger vi hundratals barn, kvinnor, äldre i Guds händer – oskyldiga som fallit offer under detta oerhörda våld, liksom de skadade och de som gråter över sina dödade kära och de som förlorat allt de har.

Jag ber er samtidigt att med bönen följa alla de många personer av god vilja som frivilligt har engagerat sig för att få ett stop på tragedin. Jag hoppas innerligt att man med klokhet tar vara på de springor som öppnat sig för att återställandet vapenstilleståndet i riktning mot frediga och hållbara lösningar.

Och påven förnyade sin uppmuntran till alla dem som, på den ena eller den andra sidan, tror att det finns utrymme för alla i det Heliga Landet. Uppmuntran att hjälpa sina befolkningar att resa sig ur ruinerna, ur fördärvet och skräcken och modigt återuppta dialogen i rättvisa och sanning. Detta är den enda effektiva vägen mot en framtid i fred för den älskade regionens barn.

Och från det lidande folket i det Heliga Landet förflyttade påven sin uppmärksamhet till flyktingarna, och invandrarna, eftersom Världsdagen för flyktingar och migranter inföll just igår. Påvens tankar gick till aposteln Paulus, stor missionär och kringresare”, som från att ha varit de kristnas förföljare blev Kristi ambassadör, efter omvändelsen. ”Detta är även kyrkans uppgift, nu mer än någonsin i dessa tider av globalisering”, sa påven. Som Kristna kan vi inte undgå att uppleva behovet att sprida Jesu kärleks budskap, speciellt till dem som inte känner till det, till de som lever i svåra och smärtsamma situationer”.

Den verklighet flyktingarna lever i är naturligtvis varierande, sa påven, men inte sällan är det en svår och tom dramatisk verklighet. Var och en av oss, beroende på kallelse har som uppgift att vittna om evangeliet med särskild omsorg för de bröder och systrar som av olika anledningar, kommit för att bo ibland oss. På detta vis ger migrationen möjlighet till kulturmöten. Låt oss be att detta möte är fredligt och konstruktivt, i respekt och dialog, som undanröjer varje dragning till konflikt och förtryck.

Påven riktade sedan några valda ord till havsfoket som lever under svåra omständigheter sen en tid tillbaka pga pirater och olagligt fiske. Och som Roms biskop talade han även till stadens invandrare.

"Kära vänner, jag upprepar aposteln Paulus ord; i kyrkan är ni inte främlingar, inte heller gäster, men ni är del av Guds familj. Ta del av det kyrkliga och civila samhället, med er tro och era traditioner som rikedom". Efter det gick påvens uppmärksamhet till veckan för kristen enhet som invigdes igår och pågår fram till på söndag. Ett årlig återkommande evenemang, vars tema i år är taget ur profeten Hesekiels ord: ”Jag gör dem till en enda stav i min hand”. (Hes 37:19). Detta är en inbjudan vi måste besvara, sa påven, så att alla kristna vandrar beslutsamma mot en full enhet sinsemellan”.
Jag vänder mig nu främst till alla katoliker i världen: ”må ni, enade i bön, aldrig tröttna på att försöka komma över de hinder som fortfarande omöjliggör enheten mellan Kristi efterföljare. Idag, mer än någonsin, är de viktigt att visa vårt samhälle som är märkt av splittring och konflikt att det finns en puls mot förening, försoning och fred.
Avslutningsvis talade Benedictus XVI om familjens världsdag i Mexico som avslutades igår. Påven hade spelat in ett videotelegram som sändes på lördag eftermiddagen, klockan 1 på natten svensk tid, under vakan framför Mariasanktuariet Guadalupe där flera tusentals familjer hade samlats för att fira och be för familjen. ”Familjens identitet har rätt att bli erkänd”, sa påven under sitt budskap, ”och kunna räkna med att främjas och försvaras”, i den avgörande sociala funktion som den har.
”Hemmets kärna har som uppgift att odla och leva ömsesidig kärlek och sanning, respekt och rättvisa, lojalitet och samarbete, tjänstvillighet mot sina medmänniskor, och då främst mot de allra svagaste”. Detta var påvens ord då han beskrev familjens roll som en skola där man lär sig att vara människa och hur man ska leva.
Påven underströk även behovet av att den kristna familjen lever med tillit och trohet till Gud, han beskrev vikten av att be tillsammans, välkomna barnen, förlåta varandra – levande tecken som kan återkalla världens uppmärksamhet på de sanna värdena.


All the contents on this site are copyrighted ©.