2009-01-17 16:18:15

Påvens tal till Irans biskopar under deras Ad Limina besök


(17.01.09) RealAudioMP3
Ni representerar rikedomen i mångfaldens enhet som finns inom den katolska kyrkan och ni bevittnar detta dagligen i den Islamiska republiken Iran. Jag tar tillfället i akt att uttrycka till hela det iranska folket mina hjärtliga hälsningar, sade Benedictus XVI under sitt tal till Irans biskopar under deras Ad Limina besök i Rom, på fredag den 16 januari. Ett Ad Limina besök innebär att biskopar och vissa prelater från ett land besöker relikerna vid apostlarnas gravar i Rom, och träffar påven för att rapportera om situationen i deras stift.

Påven uttryckte sedan sin varma uppskattning för deras tjänst i ett land med en uråldrig kristen närvaro och där den har utvecklats och upprätthållits under de olika perioderna av Irans historia. "Min tacksamhet går till prästerna och ordensfolket som arbetar i detta stora och vackra land. Jag vet hur mycket deras närvaro är nödvändig och vilket vackert vittnesbörd de ger till de troende genom deras mänskliga och andliga stöd”. Han välkomnade också alla inblandade i arbetet inom kyrkan, bland annat genom Caritas arbete. I synnerhet med återuppbyggnadsarbetet efter den förödande jordbävningen som drabbade regionen Bam.

Han tackade dem för deras trofasthet och uthållighet och uppmuntrade dem att förbli trogna deras fäders tro och att stanna kvar på deras mark för att arbeta tillsammans och utveckla nationen. På tal om kallelsebristen sade den Helige Fadern: "Era minskande församlingssiffror tillåter inte uppkomsten av lokala kallelser. Dessutom sprids prästernas och munkarnas svåra arbete inom olika kristna samhällen utspridda över hela landet". Påven avslutade sitt tal med att säga: "Era kyrkor är arvtagare till en ädel tradition och en lång kristen närvaro i Iran. De har bidragit, var på sitt sätt, till livet och nationsbyggandet. I min bön glömmer jag inte ert land och de katolska samfunden i Iran."All the contents on this site are copyrighted ©.