2009-01-15 16:28:14

Livets och trons första skola är familjen. VI världsmötet för familjen pågår i Mexico City


(15.01.09)
Vi ska nu förflytta oss till Guadalupe i Mexico City där det internationella världsmötet för familjen inleddes igår. Benedictus XVI deltar inte själv vid mötet, utan har istället sänt kardinal Tarcisio Bertone att företräda honom. Men under den stora avslutnings mässan på söndag ska påven via satellit framföra sitt budskap till deltagarna vars antal beräknas stiga till över en miljon. Entusiasm och generositet är de ord som beskriver bäst det mexikanska mottagandet.

De första 4 mötena var under Johannes Paulus II:s pontifikat, det femte hölls i Valencia för tre år sedan, då påven deltog, och nu det sjätte i Mexico. Vid årets möte finns 98 länder representerade; 200 biskopar och 30 kardinaler. I mötet ingår både Teologi kongressen om familj pastoralvård, mellan den 14-16 vars arbete ska beröra de aspekter som berör ”familjen som de mänskliga och de kristna värdenas formare” – vilket är mötets tema denna gång. Men mötet är även en familjefest som har sina höjdpunkter på lördagen och söndagen då diverse initiativ samlar familjerna som deltar.

Alla vet att familjen är i blåsväder i vår tid, skrev Vatikanradions chef fader Federico Lombardi i sin ledare i lördags. Det finns en utspridd mentalitet som lägger ut minor för familjens stabilitet, förnekar dess värde och inte erkänna familjens privilegierade karaktär som en fruktbärande förening mellan man och kvinna och som en grundläggande kärna i det mänskliga samhället. Och alla vet att den katolska kyrkan väljer att ta familjens parti även till priset av att bli opopulär.

Den nya presidenten vid det påvliga familjerådet, kardinal Ennio Antonelli, säger att ett av mötets mål är att medvetandegöra att familjerna idag behöver uppmuntras och stödjas, familjens rättigheter behöver försvaras. Vid mötet deltar även många politiker, säger han vidare, för mötet har som mål inte bara den andliga aspekten av familjen, utan även den sociala, där politiken behöver bli mer uppmärksam på att främja den autentiska familjens roll i samhället och i kulturen. Ett problem som man ser i många länder är t ex att de demografiska siffrorna sjunker.

Om politikens roll talade även kardinal Bertone i en intervju inför sin resa. Politikerna, sa han, och inte bara de katolska politikerna, behöver bli medvetna om att familjen har sina rötter i naturens lag och naturens rätt. Familjens rättigheter ligger i föreningen mellan man och kvinna.

När vi ser på den social politiska aspekten av familjens rättigheter minns vi den tidigare presidenten för det påvliga familjerådet, kardinal Lopez Trujillo, vars engagemang var omfattande. Han arbetade fram ett dokument som berörde familjens rättigheter på det sociala politiska planet.

När man talar om rättigheter idag sätter man ofta accenten på rent individuella rättigheter – och man erkänner inte familjens rättigheter som grundenhet i samhället. Sa kardinal Bertone vidare. Detta är en brist i våra samhällen, även i de mest utvecklade samhällena. Och han tillägger att när man talar om rättigheter är det viktigt att komma ihåg att varje rättighet sammanfaller med en plikt.

Det var till kardinal Alfonso Lopez Trujillo som Benedictus XVI lämnade över sitt val av tema till mötet i oktober 2007. ”Livets och trons första skola är familjen”, skriver påven då han förklarar valet. ”Familjen är en kyrka, en hemmets kyrka, och familjernas kallelse är att forma och fostra de nya generationerna i de kristna och mänskliga värdena”.

Under onsdagen talade Quebec ärkebiskop, kardinal Marc Quellet, om vilka värden som familjen ska upptäcka och återupptäcka, medan torsdagens ämnen rört sig runt mer konkreta ämnen som familj och sexualitet, familj och massmedia, familj och migration och avslutningsvis familj och sociala dygder.
All the contents on this site are copyrighted ©.