2009-01-15 15:49:48

Djup besvikelse i Indien


(15.01.09)
Ärkebiskop Raphael Cheenath av Cuttack-Bhubaneswar som leder kyrkan i Indien genom en av dess blodigaste tider har uttryckt sin "djupa besvikelse" över högsta domstolens beslut angående grymheterna i Orissa, i en intervju med ”Hjälp till Kyrkan som lider” (ACN) den 12 januari. Ärkebiskop Cheenath beskrev domsluten som "okonkreta" och att de står i stark kontrast till vad indiska tidningar rapporterar, nämligen, att högsta domstolen hade ställt tydliga krav på förbättrad säkerhet och ersättning för de kristna offren som förlorat sina hem i våldsdåd mot de kristna under julen 2007 och augusti 2008. Ärkebiskop Cheenath sade att även om domstolen enades om fortsatt polisskydd hade "domstolen fastställt att det ska skalas ner och den hade misslyckats med att ge klara riktlinjer för ersättningen”.

Han tillade: "När jag läste igenom dokumenten blev jag fruktansvärt besviken. Vad tidningarna hade rapporterat fanns inte med." Enligt biskopen, hade tidningarna misstagit domstolens beslut för argument under rättegången som framförde Kyrkans fall. Biskopen sade att domslutet kommer att vara en sval tröst för de kristna i Orissa. Han sade att människorna där var alltför rädda för att åka hem och att de kämpade för att kunna köpa även de mest grundläggande behoven med den ersättning som regeringen hittills delat ut.

Ärkebiskop Cheenath förklarade att de familjer som blivit hemlösa under angreppen hade fått 10’000 rupier (dvs $ 207) från regeringen som stöd till att bygga upp deras hem igen, med löfte om ytterligare 40’000 rupier (dvs $ 826), men att folk redan har lagt ner alla pengar på grundläggande förnödenheter som de förlorade i våldet. "Det finns fortfarande en stor rädsla bland människor, sade han, inklusive de lokala regeringstjänstemännen som inser faran och som anser att de kristna inte skall tvingas att lämna flyktinglägren och återvända till sina byar. "

Fast besluten att kämpa vidare, sade ärkebiskopen att han redan börjat samla ytterliga bevis som skall lämnas in till myndigheterna om en månads tid. De understryker de svåra säkerhetsproblemen och de ekonomiska behoven hos dessa människor. Han sade att det inte fanns konkreta planer på att återuppbygga hem, kyrkor och andra byggnader som förstördes i våldet förrän efter valet i mars.All the contents on this site are copyrighted ©.