2009-01-14 13:12:55

Fredsorganisation vädjar om freden i Gaza


En appell för freden i Gaza har i dessa dagar riktats av det s.k. ”Fredsbordet”, en paraplyorganisation, som samlar grupper och volontärer som verkar för freden. ”Det är inte endast en appell för ett omedelbart eld-upphör. Det är en uppmaning om att reagera inför massakrerna som vi ser med ett nytt sätt att tänka och ett förnyat fredsengagemang. Denna nya strid kunde och skulle ha undvikits, men vi har inte gjort tillräckligt för att förhindra den”, säger man i appellen. Initiativet vill ge en grund för skapandet av en ”koalition för freden i Mellanöstern” med centra i varje stad och som utgörs av organisationer och personer.
Med appellen uppmanar man om att göra ett val mellan att vara medskyldiga till kriget eller fredsskapare. ”Inför dessa grymheter måste vi framförallt ändra på vårt sätt att tänka. Man skall inte ta parti för den ene mot den andre. Närheten till alla offer är det rättvisaste sättet för att börja skapa fred i krigstid.
I appellen talar man även om nödvändigheten av att ”tänka på att förverkliga ett tredje subjekt, som vi är i trängande behov av", säger man, "för det blir inte möjligt att lösa den palestinska frågan eller sätta stopp för krigen i Mellanöstern utan ingripandet av ett tredje subjekt. Idag existerar, tyvärr, inte detta tredje subjekt”.
I appellen anhåller man om att FN beslutar om ett omedelbart eld-upphör och hjälper och beskyddar invånarna som är fångna i Gazaremsan. Man ber Europa att handla konsekvent och bestämt för att stoppa denna onödiga massaker och ha en autentisk roll såsom medlare. Slutligen ber man enskilda individer, rörelser, organisationer, fackföreningar, lokala myndigheter, massmedia, skolor, församlingar och politiska styrkor, att alla göra någonting i denna situation.
Och vi vill också i sammanhanget nämna att det i Jerusalem på söndagen hölls en dag, som helt ägnade åt bönen för rättvisa och fred i det Heliga landet. Det var tretton ledare för Kyrkorna i Jerusalem som hade tagit detta initiativ. Några representanter för Kyrkorna i Jerusalem samlades tillsammans med dominikanerna i St. Stefanskyrkan för en gemensam bön för freden i Gaza.
I den fullsatta kyrkan inleddes mötet med en tyst stund och sedan följde olika läsningar av stycken ur Bibeln. Närvarande var många palestinier och även hebreisktalande kristna. Efter en meditation av den tidigare patriarken i Jerusalem, Michel Sabbah, berättade kyrkoherden i Gaza, fader Musallam, om de tragiska händelserna i Gazaremsan i dessa dagar.
All the contents on this site are copyrighted ©.