2009-01-14 15:47:51

"I en värld fylld av rädsla behöver den som håller sig till Kristus inte frukta någon", sa Benedictus XVI vid onsdagens audiens


(14.01.09) RealAudioMP3
Och om vi alla enar oss med Kristus behöver vi inte vara rädda varken för någon fiende eller för några motgångar. Det sa Påven vid onsdagens audiens i Audienshallen
Hans katekes om Paulus fortsatte med “tvillingbreven”, dvs Efesierbrevet och Kolosserbrevet. De båda liknar varandra till språket och är båda orginella med att utveckla tanken på Kristus som ”huvudet”, inte bara för kyrkan utan även för hela universum. Dessa brev försäkrar oss om att Kristus står ovanför varje fientlig, värdslig, makt. Bara Kristus ”älskade oss och utlämnade sig själv för oss”, så att om vi står honom nära behöver vi inte frukta någon motgång. Det var Guds plan att ”innesluta” allt i Jesus, för ”genom honom var allt skapat”, så att vi ”genom blodet från hans kors” kan bli försonade med Fadern. Kristus som ”huvud” innebär även att han i en viss mening står högre än kyrkan, genom att hans domäner sträcker sig över gränserna, och att kyrkan ännu mer än hela kosmos , kan räknas som Kristi kropp.

Dessa brev är även märkbara för den bröllopsbild som används för att beskriva hur Kristus har ”vunnit” sin brud, kyrkan, genom att ge sitt liv för henne. Kunde det finnas ett större tecken på kärlek än detta? Kristus önskar sålunda att vi för varje dag växer till i skönhet, genom ett rättfärdigt leverne, ”utan minsta fläck eller skrynkla”. Genom att leva riktigt och rätt, kan vi bära vittnesbörd om den förening som vi redan finner i Kristus medan vi väntar på fullbordandet i bröllopet som ska komma.

Och Påven slutade sina ord på engelska med följande hälsning: Jag uttalar ett varmt välkommen till alla engelsktalande pigrimer närvarande vid dagens audiens. "Må er tid i Rom styrka er till att likna Paulus ” och att ni alltid kan tacka Vår Gud och Fader för allt i vår Herre Jesu Kristi namn”.

Påven visade idag även sin uppskattning för familjens värde och han hoppades att det sjätte världsmötet för familjerna som idag öppnas i Mexico må väcka ny kraft för denna oersättbara grundsten i samhället och kyrkan. Han bad vid audiensens slut alla att ena sig med honom i bön om Herrens nåd för denna viktiga händelse som nu äger rum i MexicoCity.

Till Audiensen hade det idag kommit närmare 5000 deltagare.
All the contents on this site are copyrighted ©.