2009-01-12 16:03:11

Irans biskopar på Ad Limina besök


(12.01.09)Från den 15 till den 17 januari är Irans biskopar på Ad Limina besök i Rom. Vi vet inte mycket om de kristna i Iran. Men Kristendomen i Iran har en lång historia, som kan dateras till det första århundradet. Kristna i Iran har också spelat en betydande roll i missionerna i öster, och spridit evangeliet ända fram till Kina. Men den har alltid varit en minoritetsreligion, i skuggan av statliga religioner - Zoroastrianismen under dess första århundraden, och senare Shia Islam som har sitt centrum i just Iran och de kristna har aldrig riktigt kunnat integrera sig i landet. Men landet uppehåller på det religiösa, kulturella och politiska planet goda relationer med kyrkan i Rom. Landet har haft diplomatiska relationer med Heliga Stolen i över 50 år. Efter att ha träffat den nye apostoliske nuntien i Iran, ärkebiskop Jean-Paul Gobel, den 6 april 2008, kallade president Ahmadinejad Vatikanen för en positiv kraft för skapandet av rättvisa och fred i världen.

Enligt de mest optimistiska beräkningarna är 0,14% av befolkningen i landet kristna, varav 25.000 är katoliker. Iranska regeringen uppger ibland att så många som 300’000 kristna finns i Iran. För närvarande finns 73 registrerade kyrkor i landet. Idag tillhör de flesta kristna i Iran den armenisk-apostoliska kyrkan. Men det faktum att de är etniska minoriteter – armenier respektive assyro-kaldéer – på samma gång som religiösa minoriteter gör att de kristna i Iran står utanför kulturen i dubbel bemärkelse. Emigrering, som accelererat efter den islamska revolutionen 1979, har haft en förödande inverkan på de kristna samfunden i landet under de senaste 30 åren och församlingarna blir allt äldre och svagare.

I början av 1500-talet påtvingades den annars övervägande sunnitiska befolkningen shia-islam som statsreligion. Mellan 1906 och 1941 var Iran en konstitutionell monarki med Reza Khan som shah. Motsättningarna mellan regimen och de shiitiska prästerna ökade efterhand. 1979 störtades shahen och den politiska maktstrukturen ändrades radikalt med en kombination av "en gång för alla av Gud fastlagda islamiska principer" och av republikanska principer. Idag på grund av oroligheterna i Israel och Teherans misstänkta försök att skaffa sig atomvapen är situationen i Iran osäker. Under Benedictus XVI:s tal förra veckan till de 178 ambassadörerna vid den Heliga Stolen talade påven bl a till Iran och uppmanade Iran att se på landets och Världssamfundets behov i förhandlingarna om en lösning på motsättningarna i kärnkraftfrågan.
All the contents on this site are copyrighted ©.