2009-01-12 14:20:27

I dopet blir barnen Guds fria barn, men denna frihet måste mogna och utveckla förmågan att göra ansvarfulla personliga val. Detta är föräldrarnas uppgift, sa Benedictus XVI, på Kristi Dops dag


(12.01.09) ”Dopet är den bro som Gud har byggt mellan honom och oss”, sa påven i söndags då den katolska kyrkan firar Jesu dop. Benedictus XVI firade denna dag den heliga mässan i det Sixtinska kapellet och under mässans gång döpte han 13 barn. Idag fanns det en inbjudan att uppfostra barnen i tron, och att lära barnen att be, under påvens predikan, som riktade sig till föräldrarna.
Ett barn är inte föräldrarnas ägodel, sa påven. Gud, Skaparen har anförtrott föräldrarna barnet. Det är deras ansvar att de hjälper honom att vara Guds fria barn. Påven uppmuntrade föräldrarna att bli medvetna om detta uppdrag, och han sa:
”Det är endast då föräldrarna är medvetna om detta som de lyckas finna den rätta balansen mellan anspråk och frigörande. Å ena sidan anspråk att kunna bestämma över barnen som om de vore en privat ägodel och forma dem efter egna ideer och önskningar, och å andra sidan tron att det bästa sättet att utveckla barnen personlighet är ett befriande beteende som uttrycker sig i att låta barnen växa i fullkomlig autonomi, och tillfredställa varje deras önskan och längtan.
I dopet blir barnen Guds barn, men, understryker påven, man måste lära barnen att känna igen sin Fader i Gud, och att referera till honom som hans barn. Det är därför som vi inte gör våld på barnen när vi enligt den kristna traditionen introducerar barnen i Guds ljus och hans lära, genom dopet, utan ger dem det gudomliga livets rikedom i vilket den sanna friheten har sina rötter. Denna frihet, som tillhör Guds barn, måste bildas och formas under årens mognad, så att friheten utvecklar förmågan att göra ansvarfulla personliga val.
Påven talade vidare om dagens liturgi då vi firar Kristi dop, och han påminner oss om att denna högtid avslutar jultiden. Dopet erbjuder oss en personlig relation med Gud, det är som en bro som han har byggt mellan sig och oss.
 Även under Angelusbönen på Petersplatsen talade påven om dopet. I dopet blir den mänskliga personen sammanfogade i den unika relationen mellan Fadern och sonen, så att de ord som ekar från himlen över den Enfödde Sonen “Du är min Son, den Älskade”, gäller varje man och varje kvinna som återföds av vattnet och av den Helige Anden.

Och påven påminde oss om hur viktigt det är att vi förstår att dopet skänker evigt liv. Om vi förstår det blir vårt liv till ett evigt “tack”. Att i dopet ta emot ett liv utan ände, ger oss glädje, men även ansvar! Föräldrarna måste fostra sina barn enligt Evangeliet.”


Avslutningsvis gick påvens tankar till det VI Världsmötet för Familjen som äger rum i Mexico City de kommande dagarna, med temat: Familjen - de mänskliga och kristna värdenas formare. Jag har gett kardinal Tarcisio Bertone uppgiften att delta å mina vägnar vid detta möte, som jag följer, med bönen och via en videokonferens, sa påven, och uppmanade oss att be för familjen.
All the contents on this site are copyrighted ©.