2009-01-07 16:44:15

"Bara Kristus har makten att genom att ena oss med honom, ena alla folken. Det sa Benedictus XVI vid onsdagens audiens i Audienshallen


Det var en hes påve som vid onsdagens audiens bad om ursäkt för sin röst, men ändå hoppades att kunna göra sig förstådd. Och vi kan bara erkänna att Benedictus XVI haft ett intensivt program med vigiler och mässor under de senaste helgerna, då hans röst inte fått tillfälle till vila. Dessutom är vädret i år här i Rom kallt och regnigt något som ökar möjligheterna till förkylningar och influensa
Vi ska här höra Påvens ord till de engelsktalande pilgrimerna och turisterna: "Vid det nya årets början ger jag er alla mina hjärtliga lyckönskningar. Må våra sinnen och hjärtan under de kommande månaderna öppna sig helt för Kristus och följa Paulus exempel, vars liv och lära vi har tagit i betraktande under Paulusåret. I dag ska vi tänka på meningen som ligger i ett ”sant dyrkande”, något som belysts i Paulus brev till Romarna. Genom att ena oss med honom själv, har Kristus med sitt tempel som inte är gjort av människohänder gett oss ett ”levande offer”.
Paulus uppmanar oss därför att offra våra egna ”kroppar”, vilket innebär oss själva helt och hållet, som ett andligt dyrkande, men icke i vårt abstrakta liv utan i vår dagliga, konkreta tillvaro. Samtidigt kommer inte detta dyrkande fram genom mänsklig anstängning utan det är förr genom dopet som vi blivit ett i Jesus Kristus, han som tog på sig vårt mänskliga väsen och genom detta antog oss i honom. Bara han har makten att genom att ena oss med honom, ena alla folken. Därigenom är målet för kyrkans missionsverksamhet att kalla var och en till denna ”kosmiska liturgi”, i vilken världen blir till Guds ära: ”Ett underbart offer, ”helgat av den Helige Ande.”
Påven slutade sina ord till de engelsktalande deltagarna, bland dem fanns idag en finsk grupp , med att nedkalla Guds välsignelse i glädje och frid för det nya året.
All the contents on this site are copyrighted ©.