2009-01-06 17:16:29

Benedictus XVI vädjar för de kidnappade barnen i Kongo under Trettondagens Angelusbön


(06.01.09) Innan Påven riktade sin hälsning till de tusentals pilgrimer som idag hade samlats på Petersplatsen till Angelusbönen, framförde han sina lyckönskningar till bröderna och systrarna i de orientaliska Kyrkorna som följer den julianska kalendern och firar Julen den 7 januari. Påven talade sedan återigen om den bittra situationen i det Heliga landet, som han följer med stor oro, sa han.

”Medan jag åter vill framhålla att hatet och vägran till dialog inte leder till annat än kriget, vill jag idag uppmuntra initiativen och ansträngningarna från dem som är måna om freden och nu försöker hjälpa israelerna och palestinierna att acceptera att sätta sig kring ett bord och tala med varandra. Må Gud stödja engagemanget från dessa modiga fredsskapare!”

Påven ägnade sedan en speciell tanke åt barnen, som är världens rikedom och välsignelse, men som ofta är förnekade en harmonisk barndom. Påven riktade framförallt uppmärksamheten på de många barn som de sista månaderna - och även i jultiden - har kidnappats i Kongo av de beväpnade grupper, som har anfallit byar och orsakat ett stort antal dödsoffer och skadade.

”Jag vädjar till de personer som har utfört dessa omänskliga brutaliteter om att de återlämnar barnen till deras familjer och deras framtid i säkerhet och utveckling, som de har rätt till tillsammans med sina kära befolkningar. Samtidigt vill jag uttrycka min andliga närhet till de lokala Kyrkorna, som även de har drabbats, medan jag uppmanar Herdarna och de troende att var starka och orubbliga i hoppet”.

Påven erinrade sedan om att man detta år firar 20-årsminnet av FN:konventionen om barnets rättigheter - och han bad för alla de många personer som dagligen verkar för de nya generationerna och hjälper dem att vara protagonister i sin framtid.

Och innan Angelusbönen uppehöll sig Påven så vid Evangeliet som handlar om dagens högtid och de tre vise männen.

All the contents on this site are copyrighted ©.