2009-01-02 15:03:07

Benedictus XVI uppmanar till att bekämpa fattigdomen
på den 42:a Världsdagen för Fred. - "... med rättvisa, måttlighet och solidaritet"


(02.01.09) RealAudioMP3 Benedictus XVI:s budskap på årets första dag, den 42:a Världsdagen för fred var ett starkt budskap inför det kommande året. Vår värld behöver en ny ”utvecklingsmodell”. Detta tyder inte endast de finansiella svårigheterna på, utan även planetens prövande ekologiska välstånd och framför allt den kulturella och moraliska krisen vars symtom är uppenbara i alla delar av världen.
Benedictus XVU uppmanar världen att bekämpa fattigdomen som hotar allas fred, världsfreden. Man kan inte bekämpa misären om man inte gör som aposteln Paulus uppmanar till i Korintierbrevet – söker jämvikten. ”Meningen är inte att andra ska få det bättre och ni få det svårt. Nej, det är en fråga om jämvikt” (2 Kor 8,13). Sträva efter att förminska skillnaderna mellan de som slösar i överflöd och de som saknar de mest nödvändiga.


”Den aktuella globala finanskrisen måste ses som en utmanande prövning för framtiden, inte som en akut kris som måste hämmas med kortvariga lösningar”. Ett sätt att omvandla rädslan för framtiden till en hoppfull uppgift att bygga på en bättre framtid.

Påven lär oss vilket metod vi ska använda inför denna gemensamma uppgift. Våra val måste präglas av rättvisa, av måttlighet och av solidaritet – så att den omättliga glupskheten som leder till krig och splittring bromsas upp – så att vår lust att äga hejdas och gör oss mer öppna till att dela med oss och ömsesidigt ta emot varandra.

Benedictus XVI jämför i sin predikan den fattigdom som vi ska välja, och den fattigdom som vi ska bekämpa. Fattigdomen är inte ett värde i sig utan ett tillstånd där solidariteten kan förverkliga sig. Jesu födelse är början på en ny värld, för Jesus gjorde verkligen mänskligheten ny, och gav henne förmågan att med Guds nåd genomföra en fredlig revolution. ”Inte en ideologisk revolution, men en andlig – inte utopistisk utan verklig, och därför behövs det ett oändligt tålamod och lång tid under vilken alla genvägar måste undvikas, medan vi går på den svåraste vägen: vägen på vilken vårt medvetande mognar och utvecklar sitt ansvar”.

Kristus är vår modell. Kristi fattigdom, vår kristna andliga historia det kristna bemötandet av vår nästa är konkreta effektiva exempel på hur vi ska vandra denna väg. Därför att andens fattigdom, befriad från egoismen, är ett effektivt redskap i kampen mot den orättvisa fattigdomen, den materiella och moraliska fattigdomen, som förnedrar den mänskligheten värdigheten, och som är ursprungskällan till spänningar, hat och konflikter i världen.
Benedictus XVI uppmanar under sin predikan till global solidaritet och påminner om att globaliseringen kanske tar bort vissa hinder men samtidigt kan den bygga upp nya. Därför måste Världssamfundet och staterna vara ständigt vaksamma.
Benedictus XVI:s fredsappell på årets första dag fick till det krigshärjade Gaza och han sände en extra tanke till den lilla men ihärdiga katolska församlingen där. Ur majoriteten av israelernas och palestiniernas hjärtan stiger längtan att leva i fred, sa påven. Denna längtan lägger vi i Maria Guds Moders händer, nu när det dramatiska våldet återigen härjar i Mellanöstern. Men i oron uttryckte påven även hoppet. Med ett klokt och långsiktigt bidrag från alla, kan det inte vara omöjligt att lyssna till varandra och gå varandra till mötes.

Och under Angelusbönen sa påven att hans första objektiv är att uppmana världens ledare och medborgare att förnya sin uppgift och inte tappa modet inför svårigheter och misslyckanden. Med Guds nåd kan vi hoppas på en framtid som är bättre än det förgångna. Det betyder inte att vi lägger vårt hopp på ett lyckligare öde eller på finansmarknadens moderna uppslag, utan endast genom att anstränga oss för att vara lite bättre och mer ansvarfull, och lita på Guds godhet.

Vår världs problem är oändligt komplexa, men på några punkter är de långvariga svaren på problemen mycket tydliga och klara. Det vi måste göra är att acceptera detta, skriver Fader Lombardi i sin ledare denna vecka. Därför önskar vi oss ett 2009 med större visdom, för att gå från kris till hopp. 
 All the contents on this site are copyrighted ©.