2008-11-28 17:13:07

Parlamentet i Kazakstan godkänner stora restriktioner av religionsfriheten


(28.11.08) RealAudioMP3
Parlamentet i Kazakstan har nu godkänt den nya lagen om religionsfrihet, trots att OSCE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, hade bett om en granskning av den. Nu råder det stor oro bland de religiösa minoriteterna - katoliker, kristna av olika samfund, men även ahmadi-muslimer. Janez Lenarcic, OSCE:s chef för kontoret för de demokratiska institutionerna och de mänskliga rättigheterna, uttrycker sin besvikelse över en lag, som har godkänts utan lämpliga konsultationer med det civila samhället och internationella experter. Nu är hoppet att presidenten Nazarbayev gör så att det utförs en omgranskning av lagen, vilket skulle vara ett positivt tecken för Kazakstans ordförandeskap i OSCE år 2010.

En människorättsaktivist säger att det verkligen är underligt att justitieministern ber OSCE att granska lagförslaget och att parlamentet istället godkänner det. Jag är verkligen besviken, för denna lag motsvarar inte de internationella normerna och den kommer att ge en förskräcklig kontrollmakt, av sovjetiskt slag, över de religiösa grupperna.

Den nya lagen förbjuder all religiös verksamhet som inte godkänts, liksom även varje religiös manifestation som inte auktoriserats. Nödvändigt är tillståndet för all missionsverksamhet, liksom för importen av religiösa böcker. De ”små religiösa grupperna” skall kunna utföra religiös verksamhet endast för sina troenden, men inte ha gudstjänstplatser ”öppna för alla”. De redan registrerade grupperna måste anhålla om ett nytt tillstånd.

Detta skulle vara förfärligt för baptistkyrkorna, som av princip vägrar att be staten om tillstånd och som på grund av detta redan är föremål för hårda domar. I oktober dömdes pastorn Blok till 150 timmars tvångsarbete, för att han hade vägrat betala böter som han hade ålagts för att ha utfört tjänst för icke registrerade grupper.

Och straffen har nu blivit hårdare för den som utför all slags religionsverksamhet som inte auktoriserats, t.o.m. i form av mission eller välgörenhetsverksamhet. Kommentarerna bland religiösa representanter är pessimistiska. Men den katolske ärkebiskopen i Astana säger att han hoppas att presidenten inte tillåter att Kazakstan efter 17 år återgår till att inskränka religionsfriheten.All the contents on this site are copyrighted ©.