2008-11-26 16:09:28

Chiles biskopar är på Ad Limina besök i Rom. Msgr. Karmelic: "Vi vill göra lekfolket till protagonist i vår Kyrka"


(26.11.08) RealAudioMP3
Chiles biskopar är på Ad Limina besök i Rom denna vecka. Liksom hela den katolska Kyrkan i Latinamerika arbetar även Kyrkan i Chile med föreskrifterna som utarbetades under den regionala biskopskonferensen för Latinamerika och Karibien i Aparecida i maj 2007. Det var Benedictus XVI som invigde konferensen innan han återvände till Rom från sin apostoliska resa till Brasilien förra året. Sedan i måndags samtalar biskoparna med påven och den romerska kurian om hur arbetet går med att förverkliga det historiska dokumentet.


Konferensens slutdokument publicerade tre huvudkapitel. Det första kapitlet under rubriken ”Vårt folks liv” beskriver globaliseringen, den strukturella orättvisan och den kris som råder för förmedlandet av tron. Därefter följer ett teologiskt kapitel med rubriken ”Jesu Kristi liv i hans missionerande lärjungar” – ett upprop till alla kyrkans medlemmar att efterfölja Jesus. Det tredje avsnittet utgör dokumentets mest omfattande del, ”Jesu Kristi liv för vårt folk”. Här tar man upp pastorala rekommendationer och konkreta handlingsplaner, bland annat fattigdomsbekämpning och arbetet för att främja familjen. Att ”evangelisera kulturen” är varje kristens uppdrag. Med detta menas att alla områden i samhället ska genomträngas av evangeliets värden. Därför är lekfolkets närvaro i det offentliga livet på ekonomiska och politiska nyckelpositioner av största vikt.


Msgr Karmelic, ordförande i den chilenska biskopskonferensen har nyligen intervjuats av Vatikanradion. Han sade bl a annat att:


”Vi har nyligen publicerat våra pastorala riktlinjer i enlighet med Aparecidadokumentet för att kunna börja omsätta det i praktiken. Självklart, är detta projekt en utmaning för vårt land. Den föreskriver en särskild evangelisering för familjen och ungdomen som, enligt Aparecida, är de mest utsatta i dagens samhälle. En mycket stor uppmärksamhet tillägnas också lekfolket. Vi vill stärka deras engagemang inom utbildningen och höja närvaron av lekfolket i landets politiska och sociala struktur. Detta för att de Kristna skall med klokhet och generösitet kunna realisera evangeliets värden. Utmaningarna är många och vårt besök hos den Helige Fadern och till apostlarnas gravar bekräftar vår trohet till Kyrkan som har sitt ursprung i Jesus Kristus och apostlarna Petrus och Paulus.”All the contents on this site are copyrighted ©.