2008-11-25 16:35:54

Freden bygger på ömsesidig respekt. Aram I, armeniens katholikos på audiens hos Benedictus XVI


(25.11.08) RealAudioMP3
Det finns en värld i vilken de kristna, förenade i bön kan vittna om freden, och det finns en värld som angriper de kristna just på grund av deras värden och deras tro. Dessa var de världar som Benedictus XVI och Armeniens katolikos Aram I talades om under en privat audiens i Vatikanen på måndag morgonen. Det främsta samtalsämnet var oron över förföljelsen som de kristna utstår i Mellanöstern och i andra delar av världen. Mötet hade en stark ekumenisk prägel som stöddes av påvens goda uttalanden om den dialog som den Heliga Stolen har i Kilikien med den ortodoxa kyrkan.

Vi måste ha tillit till att denna dialog fortsätter framåt, sa påven och uttryckte att det finns öppningar även på det teologiska planet. Det som förenar oss är den apostoliska övertygelsen, där vi gemensamt kan vittna om de moraliska och andliga värdena, utan vilka den mänskliga och rätta sociala ordningen inte kan infinna sig.

Aram I höll med och sa att det inte finns någon annan väg en den respektfulla konfrontationens väg. Detta gjorde han genom att citera den deklaration som han tillsammans med Johannes Paulus II skrev under i januari 1997.


Benedictus XVI talade även om sin djupa oro för befolkningarna i Libanon och Mellanöstern. De olika folkgrupperna och religiösa komuniteterna måste acceptera varandra och de rättigheter som gäller för alla – endast då kan freden byggas på solidaritetens, rättvisans och respektens stabila grund.


Respekten för dessa rättigheter kränks, sa Benedictus XVI, som samtidigt påminde om att samma rättigheter hade kränkts då det armeniska folket förföljts under det 20:onde seklet. Ert folks lidande belystes av många helgons och martyres vittnesbörd, som än idag är en modell i den armeniska kulturen.


Detta är ett sår som inte får glömmas bort, fortsatte Aram I. Kyrkorna, religionerna och staterna måste erkänna varje typ av folkmord, och detta omfattar det armeniska folkmordet, sa Aram I. Detta för att göra det hindra att det upprepar sig, och för att främja alla folks värdighet, frihet och självständighet.


Benedictus XVI: och Aram I:s ord hade tidigare fått liv i en enade bönen under den ekumeniska vespern där deras röster bytte av varandra.All the contents on this site are copyrighted ©.