2008-11-24 14:37:31

Om var och en endast tänker på sitt eget bästa kan världen inte annat än gå under, sade Benedictus XVI under Angelsbönen på Kristus Konungens dag.


(24.11.08) RealAudioMP3
Vi går emot advent och det nya kyrkoåret. Igår firades den sista söndagen under det liturgiska året, då den katolska kyrkan firar Kristus konungens högtid. Benedictus XVI bad som varje söndag Angelusbönen från sitt fönster tillsammans med de samlade troende på Petersplatsen. Under sin reflektion denna söndag talade påven om vad vi kan läsa oss av Kristi rike.

Vi vet genom evangelierna att Jesus avstod från titeln kung i politisk mening, sa påven. Men under sitt lidande uttryckte han sin kunglighet inför Pilatus som frågar honom: ”Du är alltså kung?”, och Jesus svarar: ”Du själv säger att jag är kung.” men strax innan hade han förklarat att hans ”rike inte här till denna världen”. Kristi kunglighet är verkställandet och uppenbarelsen av Faderns kunglighet, som regerar allt med kärlek och rättvisa. Fadern har gett sonen uppgiften att ge människorna det eviga livet, genom att älska dem till yttersta uppoffring. Och samtidigt har han gett Sonen makten att döma dem, sa påven.

Dagens evangelium understryker den universella kunglighet hos Jesus domaren, med den underbara liknelsen om den yttersta domen: detta är sanningen om vårt öde och det yttersta kriteriet med vilket vi ska värderas” ”Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös och ni tog hand om mig, jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig?” Vem känner inte till dessa ord, frågade oss påven. De tillhör vår civilisation. Dessa ord har märkt de kristna folkens kultur genom historien, vår värdehierarki, våra institutioner, och välgörenhets organisationer och socialarbeten.

Det är sant att Kristi rike inte är av denna världen, fortsatte påven. Men han fullföljer allt det goda som tack och lov finns i människan och i historien. Om vi verkställer vår kärlek till vår nästa bereder vi plats för Gud och hans rike, som förverkligar sig bland oss. Om var och en av oss istället endast tänker på sitt eget bästa, kan inte världen annat än gå under.

Kära vänner, avslutade påven, Guds rike är inte en fråga om ära och utmärkelser. Utan som aposteln Paulus säger, det är rättvisa fred och glädje i den Helige Anden. Herren vill oss väl, att var och en av oss tar emot livet, och att speciellt hans minsta söner kan ta del i banketten som han har förberett för alla. Det är därför som han inte vet vad han ska göra av falsk inställsamhet, skenhelig fromhet hos dem som säger ”Herre, Herre” och sedan inte följer hans bud. I hans eviga rike tar han emot dem som dag efter dag verkställer hans ord.

Det är därför som Maria, som är dem mest ödmjuka av alla skapelser, är den största i hans ögon. Hon sitter vid Kristus Konungens högra sida. Och som varje Angelus lade påven våra liv tillitsfullt i hennes händer, för att vi ska kunna förverkliga vår kristna mission i världen.
All the contents on this site are copyrighted ©.