2008-11-21 19:35:02

Japan förbereder saligförklaringen av dess 188 martyrer


(21.11.2008) RealAudioMP3
Kyrkan i Japan förbereder sig för saligförklaringen av dess 188 martyrer nästa vecka. Ceremonin förväntas kräva 2’500 volontärer och präster från hela landet för att kunna erbjuda sakramenten till de troende. Ceremonin för Japans martyrer ifrån 1700talet firas den 24 november. Den kommer att firas av Kardinal Peter Seiichi Shirayanagi, den pensionerade ärkebiskopen av Tokyo. Kardinal José Saraiva Martins, den pensionerade prefekten för helgonförklaringskongregationen kommer att fungera som Benedictus XVI: s särskilda sändebud. Ceremonisamordnaren broder Isao Hashimoto förklarade för tidningen Catholic Weekly att det har varit nödvändigt att mobilisera hela stiftet. Det stora antalet troende som kommer att anlända har långt överstigit de ursprungliga prognoserna.

Fyra stift i Nagasaki, samt katedralen, kommer att vara hålla bönevaka och erbjuda botens sakrament under hela natten för pilgrimerna som kommer till staden. Dessutom har de olika stiften arbetat med att utbilda de troende om dessa martyrers historia. I Tokyostiftet ägnades hela oktober månad åt de nya martyrerna. "En martyr är inte någon man tycker synd om" förklarade broder Hashimoto. "Martyrerna följde Jesus och gjorde sig till perfekta uppoffringar. Deras liv prisade inte bara Gud utan också mänskligheten. Jag tror att de utgör ett kraftfullt budskap till dagens värld. Deras saligförklaring bör inte endast vara en minnesrik natt, utan vi måste ändra vår mentalitet, som är instängd inom oss själva, vilket orsakats av en lång tid av förföljelse. Saligförklaringsprocessen av Japans 188 martyrer invigdes 1984 efter Johannes Paulus II: s apostoliska resa till Japan 1981. De kristna i Japan utgör mindre än en 1% av befolkningen.All the contents on this site are copyrighted ©.