2008-11-21 20:24:17

Benedictus XVI:s tal till Kongregationen för religiösa institut inför dagen för klausur, ”Pro Orantibus"


(21.11.2008) RealAudioMP3
Den 21 november firar man dagen för klausur, ”Pro Orantibus”, som är tillägnad åt de religiösa ordnarna. ”Att söka Gud och söka Honom genom Jesus Kristus, som har förklarat Honom för oss, detta är, säger Benedictus XVI, kallelsen för munkar och nunnor som sedan sekler tillbaka lämnar världen, men bara synbarligen, för att leva i klostren". På torsdagen träffade Påven medlemmarna i Kongregationen för religiösa institut som nu firar 100 år av verksamhet.

"I sökandet efter Gud förverkligar munkar och nunnor sin kallelse för hela Kyrkans väl”, säger Påven. "Klosterlivet utgör i själva verket för alla former av religiöst liv en hågkomst av det som är väsentligt och det viktigaste i varje liv - att söka Gud och att inte sätta något högre än hans kärlek. Det finns en exemplaritet i klosterlivet, som stödjer varje kristen person. Därför är det värdefullt att varje troende har bekantskap och vänskap med något klausurkloster".

"Även missionskallelserna har hjälp av klosterkallelserna, framförallt de kontemplativa. I den Påvliga missionsverksamheten har många missionärer, även bland de yngsta, brev- och bönkontakter med några bröder eller systrar i de kontemplativa ordnarna. Detta hjälper missionärerna att komma ihåg Vem som har sänt dem och att göra hjärtat levande i all verksamhet, som är Kristi kärlek".

”I klostret lär man sig att leva som Jesu sanna lärjungar i fridfull broderlig gemenskap och tar även emot eventuella gäster såsom Kristus själv. Och detta gör klosterlivet till ett föredöme för alla kristna".

"Klosterkallelserna, framförallt de kontemplativa, är av särskild aktualitet i dagens värld, som ofta frestas till att bygga ett samhälle utan Gud, där människan tror sig vara den enda protagonisten. Men frenesin och självtillräckligheten är dåliga förebilder och plågorna i det nutida samhället - såsom marginalisering, våld, manipulering med livet, krig och förtvivlan - vittnar om att om vi inte söker efter Gud, skapar vi en värld som är emot människan".

Det var på grund av denna uppskattning av de kontemplativa kallelserna som ”dagen för klausur”, ”pro orantibus”, uppkom år 1953. Sedan år 1955 firas denna dag den 21 november, som även har tillägnats Jungfru Marias tempelgång. Under Angelusbönen i söndags bad Benedictus XVI alla troenden att tacka Herren för de systrar och bröder som har valt denna mission för att fullständigt hänge sig åt bönen och leva av det de får av Försynen. ”Kära bröder och systrar, er närvaro i Kyrkan och i världen är oumbärlig”, sade Påven. ”Jag är er nära och välsignar er med stor tillgivenhet”. Därefter sade han: "Låt oss i vår tur be för dem och de nya kallelserna och engagera oss för att stödja klostren i deras materiella behov".

"Att stödja klostren i deras materiella behov är att hjälpa Kyrkan att vara mer levande och världen att vara mer mänsklig. Detta engagemang är än mer trängande i Asien, där Kyrkans mission till stor del utgörs just av hundratals kontemplativa kloster, som inte bara ägnar sig åt bön utan även åt att hjälpa de fattigaste människorna och att ha kontakt med andra religioner".All the contents on this site are copyrighted ©.