2008-11-20 15:49:11

Vetenskap utan etik är förbjuden skriver ärkebiskop Rino Fisichella


(20.11.2008) RealAudioMP3
"Vetenskap utan etik är förbjuden", sade ordförande för den Påvliga livsakademin, ärkebiskop Rino Fisichella, i en artikel som publicerades den 18 november i Vatikanens dagstidning L'Osservatore Romano. Ärkebiskopen skrev att "vetenskap som används för att experimentera med mänskligt liv utan någon etik leder till misstankar om att dess arbete är till gagn för dem som har makten, snarare än för mänsklighetens bästa".

Ärkebiskop Fisichella betonade att det mänskliga livet "har en helighet för Kristna, eftersom det är ett mysterium från dess början till dess slut”. ”I själva sin natur är livet obegripligt, och just därför måste det respekteras av alla. Stater är i stånd att försvara och främja det mänskliga livet och uttala sig om frågor som rör det. Likadant kan Kyrkans lära inte begränsas av forskare eller akademiker som anser att vi inte borde tala om dessa frågor, skriver ärkebiskop Fisichella”.


”Om en människa hittar sin trygghet inom vetenskapen, kommer hon inte att finna motstånd hos Kyrkan, säger han, men vi skulle respektfullt vilja påminna dem om att vetenskapen inte heller har några slutgiltiga sanningar och att den mänskliga existensen mysterium, med dess oundvikliga frågor om dess innebörd, gäller även för dem”. ”De behöver inte nödvändigtvis lyssna på den Katolska Kyrkan, men om de håller dörren till sitt förnuft öppen och ger utrymme till förståndets kraft, så är det nog, avslutade ärkebiskopen”.
All the contents on this site are copyrighted ©.