2008-11-20 16:20:54

Sveti oče: nauk svetega Pavla o opravičenju


VATIKAN (sreda, 19. november 2008, RV) Sveti oče se je danes srečal z verniki na Trgu sv. Petra in svojo katehezo posvetil zahtevnemu teološkemu vprašanju, namreč nauku svetega Pavla o opravičenju.
Osrednje besedilo o tem nauku se nahaja v tretjem poglavju Pisma Rimljanom, je začel sveti oče svojo katehezo. V njem apostol razvije svoj nauk o odnosu, ki obstaja med kristjanovo vero in njegovimi deli. Sveti Pavel o sebi pravi, da je živel neoporečno po Mojzesovi postavi. Ta gotovost pa je v njem ostala trdna le do srečanja z vstalim Kristusom na poti v Damask. Pavel je svoje temeljno izkustvo in spoznanje med srečanjem s Kristusom na poti v Damsk izrazil s trditvijo, da smo pred Bogom pravični le v veri v Jezusa Kristusa in ne po naši lastni zaslugi ali po zaslugi naših pravičnih del. Med srečanjem s Kristusom je Pavel odkril novo pravičnost, ki mu je bila milostno ponujena in je temeljila na veri v umrlega in vstalega Kristusa, ki je v trenutku postal za Pavla počelo in cilj njegovega bivanja. In apostol Pavel želi z učenci deliti svojo izkušnjo s Kristusom. Pavel postavi v središče svojega oznanjevanja Kristusa tako da pokaže na nespravljivo nasprotje med pravičnostjo, ki izhaja iz delovanja ali del po postavi, in pravičnostjo, ki temelji ali izhaja iz vere v križanega Kristusa. Dogodek na poti v Damask je omogočil svetemu Pavlu, da je razumel bistvo Mojzesove postave v novi luči. Mojzesova postava je dobra, ker jo je Bog dal, sama po sebi pa nas ne more opravičiti, ker nam ne more dati življenja. Dar življenja nam prihaja le po izpolnitvi obljube, ki jo je Abraham prejel po Duhu. Kristusov Križ je edina pot, ki vodi v opravičenje. V luči križa in daru sprave, ki jo je Kristus dosegel na križu, ter novega življenja v Duhu, Pavel zavrača pravičnost, ki temelji le na Mojzesovi postavi in na delih postave. Apostol Pavel ni odpravil Mojzesove postave, ker prihaja od Boga in daje istovetnost Izraelu. Uči pa, da je Kristus polnost postave, živete v ljubezni, ki nam jo je zapustil. Pavlov nauk o opravičenju nas bolj kot v življenje zgolj po veri – sola fides, uvaja v življenje v Jezusu Kristusu – solus Christus, ki je središče naše vere in edini Odrešenik sveta, je zaključil sveti oče svojo današnjo katehezo o opravičjenju po veri v Jezusa Kristusa.All the contents on this site are copyrighted ©.