2008-11-19 12:52:38

Tre dagars interreligiös dialog på Cypern


(19.11.2008) RealAudioMP3
På söndagen inleddes det ett multireligiöst möte på Cypern - nämligen den 22:a årliga konferensen om ”Människor och religioner”, som har organiserats av Sant´Egidio-kommuniteten i Rom och i samarbete med den ortodoxa Kyrkan på Cypern. Temat var denna gång ”Fredens kultur, religioner och kulturer i dialog”. 200 religiösa och politiska representanter från drygt 60 länder har deltagit i detta möte, vars syfte var att med olika synpunkter och dialog bidra till freden i världen.

Cypern är den sista muren i Europa som ännu inte har fallit, men som någon kanske hade trott att den skulle kunna spricka i dessa dagar, då den södra delen av ön har varit skådeplats för det interreligiösa mötet. År 1974 invaderades den norra delen Cypern av Turkiet och sedan dess är ön uppdelad i två delar - den norra är således turkisk och den södra delen grekisk. Men nu har Östern och Västern varit samlade på Cypern för att tala om fred i världen.

Konferensen inleddes med en Mässa ledd av kardinalen Sandri, som är prefekt i kongregationen för de orientaliska Kyrkorna. ”På Cypern upplever vi Assisi-andan”, sa kardinal Sandri. ”Östern och Västern har stämt möte för att tillsammans bekänna fredens Herre inför världen”. Med dessa ord ville kardinalen framhålla det stora samarbetet som uppstått för årets konferens mellan Sant´Egidio-kommuniteten och den ortodoxa Kyrkan på Cypern, ledd av ärkebiskopen Crysostomos.

Kardinalen Sandri betonade även hur kristendomen är en gåva för Europa och för världen och han vädjade om att den inte skall tömmas på sitt omistliga innehåll som är en Person, Kristus - Människa och Gud. Det är tack vare religionerna, kristendomen och de orientaliska Kyrkorna, som man skall kunna odla freden.

”Freden är en gåva och ett uppdrag, håll fredens fackla högt”, så säger Påven i sitt budskap till Sant´Egidio-kommuniteten inför konferensen på Cypern. Och som organisationens grundare, Andrea Riccardi, betonar så hålls konferensen på denna ö, som, från att tidigare ha varit en plats för fredlig samlevnad mellan de två etniska och religiösa grupperna, nu utgör den sista ockuperade platsen i Europa. Samlevnaden är svår på många håll i världen, säger han vidare, det är nödvändigt att mötas och religionerna har en fredlig och fredsstiftande kraft.

”Jag och du. Vem är främling?”. Detta var titeln för det inlägg som Hassan Hanafi höll på måndagen. Han är universitetsprofessor i filosofi i Egypten och en av undertecknarna av brevet, som 138 muslimska lärda förra året riktade till den kristna världen. Han sa att hoppet är att detta sekel skall vara seklet för alla folk och alla kulturer - och viktigtför att förverkliga deras hopp och övervinna det som skiljer dem inom en pluralistisk värld, som verkar för en gemen sak och det allmänna bästa.

Jean-Arnold de Clermont, ordförande i Konferensen för Europeiska Kyrkor, talade om Västern och särskilt om Europa. ”Europa får inte glömma sin skuld gentemot flera afrikanska länder på grund av slavhandeln”, sa han. ”Denna skuld har ökat genom utnyttjandet av råvarorna som i hög grad har bidragit till Europas rikedom”. Och dessa är tillräckliga skäl till att man inleder en följdriktig och generös politik angående migrationerna, som enligt Clermont, utgör ett tillfälle som man inte skall missa. För Europa är en multikulturell kontinent, säger han, och i det multikulturella inkluderar han det multireligiösa.All the contents on this site are copyrighted ©.