2008-11-19 14:57:24

Rättfärdigheten uppnår vi genom goda handlingar och kärlek till nästan, sade Benedictus XVI vid onsdagens audiens


(19.11.2008) RealAudioMP3
Som vanligt vandrade, idag onsdag, stora skarar med förväntansfyllda människor upp mot Petersplatsen där Påven höll sin sedvanliga onsdagsaudiens. Stämningen var glad, solen sken och körer och bandorkestrar bjöd på glada låtar mellan inslagen.

Påven fortsatte idag att tala om aposteln Paulus. Hans upplevelse under mötet med Kristus på vägen till Damaskus fick honom att förstå att det bara är genom tron på Kristus och inte genom egna meriter som vi blir rättfärdiga inför Gud. Vårt berättigande i Kristus är sålunda Guds nådegåva som uppenbarats i korsets mysterium. Kristus dog för att bli vår vishet, vår rättfärdighet vår helighet och vår frälsning och vi i vår tur har genom tron blivit ett med honom i hans rättfärdighet.

I korsets ljus och i dess gåva av försoning och nytt andligt liv förnekade Paulus en rättfärdighet grundad på lagen och dess principer. För Aposteln är inte Mose lag, som en oåterkallelig Guds gåva till Israel, upphävd men begränsad, eftersom det bara är genom tron på Guds löften som nu fullföljts i Kristus, som vi får mottaga hans rättfärdiga nåd och ett nytt liv. Lagen slutar i Kristus och dess fullföljande i kärlekens nya bud. Låt oss sålunda med Paulus göra Kristi kors till vår enda gåva och tacka för nåden som gjort oss till hans kropps lemmar , som är kyrkan.

Med de orden till de engelsktalande deltagarna vill Påven betona att rättfärdigheten uppnår vi inte genom lag utan genom goda handlingar och kärlek till vår nästa.Påven tog även i sitt tal om rättfärdigheten upp Martin Luther, som sa att frälsningen får vi bara genom tron. Men Påven tillade här, att det nog även krävs barmhärtighet och kärlek.

Jag är glad att kunna välkoma deltagarna i den interntionella scoutkonferensen som samlats i Rom. Över alla engelsktalande pilgrimer och deltagare närvarande i dagens audiens, speciellt de från England , Irland, Danmark, Norge, Finland, Sydafrika och U SA, nedkallar jag Guds rika välsignelse i glädje och frid. Till audiensen hade det kommit circa 20 000 deltagare
All the contents on this site are copyrighted ©.