2008-11-18 14:55:16

Forma medborgarnas medvetanden och främja tilliten mellan folkgrupperna. Benedictus XVI tar emot Libanons nye ambassadör.


(18.11.2008) RealAudioMP3
Må Libanon inte vara ett land där regionala och internationella konflikter råder. Benedictus XVI tog igår emot Libanons nye ambassadör vid den Heliga Stolen Georges Chakib El Khoury, under en audiens då han lämnade fram sina kreditivbrev. Påven uttryckte då sin glädje över de ansträngningar som landets institutioner gör för att lösa den politiska krisen i landet, och han uppmanade de libanesiska katolikerna att främja freden mellan de olika folken i nationens samhälle.

Libanons historia visar oss att olika religiösa trossamfund kan leva tillsammans, trots skillnader, i broderskap och samarbete, sa Benedictus XVI. Det är därför som Libanon idag borde vara som ett laboratorium där man forskar efter effektiva lösningar på den konflikt som härjar Mellanöstern sen lång tid tillbaka. Libanons mångtusenåriga historia och geografiska läge i hjärtat på denna komplexa region, anförtror landet en avgörande mission i fredsfrämjandet och det allmänna samförståndet. På detta vis underströk Benedictus XVI Libanons värdefulla interkommunitära och interkulturella erfarenhet.

Benedictus XVI uppmanade även världssamfundet, i sitt budskap under denna privata audiens, att skydda och värdesätta den libanesiska modellen, och bidra till att undvika att detta land blir ett konfliktens territorium.

Förhoppningsvis kan man lägga de enskilda intressena åt sidan och läka den gångna tidens sår, för att stabilt gå framåt på försoningens och dialogens väg. Vad gäller de nationella spänningarna som fortfarande råder uppmanade påven Libanon att fortsätta på den väg som Doha förhandlingarna öppnade för någon månad sedan, för att bygga upp de libanesiska institutionerna.

Varje medborgare i det libanesiska folket måste känna sig hemma i Libanon, sa påven, och de måste få uppleva att landet tar hänsyn till deras legitima förväntningar, med ömsesidig respekt för varandras rättigheter. För att uppnå detta mål bör man anstränga sig för att utveckla medvetandet mot fred, försoning och dialog, främst i de nya generationerna.

Påven försäkrade om att den Heliga Stolen följer Libanons utveckling med uppmärksamhet, och uppskattar alla ansträngningar som görs för att lösa de problem som landet tampas med, främst de som är knutna till det lidande Mellanösterns folk lever i.

Den bestående freden - alla libanesers djupaste önskan - kan landet uppnå då den autentiska viljan är att leva tillsammans i samma land med rättvisa och respekt för de olika grupperna. Tilliten måste främjas mellan personerna för att landets medborgare ska kunna leva i frihet och med värdighet.All the contents on this site are copyrighted ©.