2008-11-18 15:43:15

Benedictus XVI:s tal till det Påvliga lekmannarådet


(18.11.2008) RealAudioMP3
”Det Katolska lekfolket hänvisar till otaliga döpta människor som i varierande situationer försöker att växa som lärjungar och vittnen för Kristus. De är ett folk som försöker upptäcka och uppleva skönheten, sanningen och glädjen i att vara en kristen. De nuvarande kulturella och sociala villkoren gör det ännu mer angeläget för detta apostolat att dela nådens och helighetens skatt, välgörenhetens och Kyrkolära ns skatt , samt kulturens och verksamhetens skatt, som är den katolska traditionens rikedom, sade Benedictus XVI under hans tal till ledamöter för det Påvliga lekmannarådet på lördag, 15 november i Rom. Den helige fadern talade med hänvisning till årsmötets tema "Tjugo år av minnen, utveckling, nya utmaningar och ansvar för de troende Kristna".


Påven talade sedan om "lekfolkets kallelse och mission i kyrkan och världen". Här refererade påven till förslagen från 1987 års biskopssynod om de Kristnas värdighet, deras kall till helighet och kyrklig gemenskap. Den Helige Fadern uttryckte sin uppskattning för det Påvliga lekmannarådet. Han prisade dess goda arbete under de senaste decennierna med att hjälpa lekfolket acceptera, ledsaga, urskilja, erkänna och uppmuntra Kyrkan. Påven prisade också rådets sätt att främja lekfolkets fördjupning i den katolska identiteten och att hjälpa dem att på ett mer utförligt sätt ingå i den stora traditionen och livet i Kyrkan, samt att knyta detta till deras särskilda mission.


Påven uttryckte sin glädje över rådets engagemang i frågor av särskild betydelse, såsom människans värdighet och kvinnors deltagande i Kyrkolivet och i samhället, jämställdheten mellan män och kvinnor, äktenskapets och familjens helighet och deras plats i evangeliet. Den Helige Fadern manade rådet att omsorgsfullt ledsaga lekfolket med pastoralvård och utbildning, och att främja samarbete med lekfolket i samtliga frågor som rör den mänskliga livskvaliteten. Påven manade lekmannarådet att utföra denna kallelse med kompetens, hängivenhet och entusiasm för det gemensamma bästa.All the contents on this site are copyrighted ©.