2008-11-17 17:00:25

Våra talenter är inte bara våra goda personliga egenskaper, utan all den rikedom Jesus lämnat oss att förvalta, sade Benedictus XVI under Angelusbönen.


(17.11.2008) RealAudioMP3
Det var den näst sista söndagen på kyrkoåret igår, och på denna söndag presenterar evangeliet en av Jesu mest kända liknelser; den om talenterna. Talenten är ett romerskt mynt av högt värde, och under sin reflektion talade Benedictus XVI om vilket just detta värde är. ”I allmänhet jämför man en persons talenter med dess goda personliga egenskaper, och att det är allas uppgift att se till att dessa egenskaper bär frukt”, sa påven. Men det handlar om mer än att bara detta, underströk han. ”Med talenter menar även Jesus all den rikedom som han har lämnat i arv till människan: evangeliet, dopet, bönen, eukaristin och hans förlåtelse. Eller kort sagt, sa påven, den skatt som Jesus anförtror sina vänners förvaltning är han själv och Guds rike.

”Dagens liknelse berör främst vår inre inställning, med vilken vi tar emot och värderar denna gåva. Fel inställning är rädslan: tjänaren som är rädd för sin herre och hans återkomst, gömmer skatten under jorden där den inte bär någon frukt. Detta händer t ex de som då de tagit emot dopet, kommunionen och konfirmationen, begraver dessa skatter under ett fördomsfullt täcke, bakom en falsk bild av Gud som paralyserar tron och handlingarna, och på det viset bedrar herrens förväntningar”.

”Det positiva exemplet ger oss de tjänare som inte dolt talenterna bakom rädslans eller avundsjukans slöja, men”, som påven underströk, ”som har gjort att skatten burit frukt genom att de har deltat den och delgett den. Den skatt Jesus har lämnat efter sig är gjord för att förbrukas, användas, investeras och delas med alla”.

Den evangeliska läran, som dagens liturgi erbjuder oss, har lämnat sina spår på det social historiska området, eftersom den har gynnat den aktiva företagsamma mentaliteten som präglar de kristna befolkningarna. Men det centrala i budskapet är den ansvarsfulla anda med vilken vi ska ta emot Guds Rike: ansvar mot Gud och ansvar mot vår nästa.

Benedictus XVI avslutade Angelusbönen med att ifrån sitt fönster hälsa till den samlade folkmassan på 6 olika språk, och denna söndag, valde han att lägga tonvikten på två aktuella händelser. Pro Orantibus dagen som firas nästa lördag, och som tillägnas klausur ordnarna. Påven bad om kallelser och uppmanade de troende att stödja kyrkans kloster i deras materiella behov.

Och ansvar var även det påven la betoningen på när han talade om trafik. Det var nämligen trafiksäkerhetsdagen i söndags och påven sa att vårt beteende på vägarna måste karaktäriseras av respekt, omtanke och ansvar för våra medtrafikanter.


All the contents on this site are copyrighted ©.