2008-11-17 18:42:40

Högsta domstolen i Italien tillåter Eutanasi


(17.11.2008) RealAudioMP3
Efter en långvarig strid med lagen har högsta domstolen i Italien slagit fast att man nu kan ta bort näringsslangarna med mat och vatten från Eluana Englaro, en 37-årig kvinna som har legat i koma sedan 1992 efter en bilolycka. Ett liknande fall som Terri Schiavo, som dog först efter 13 smärtfulla dagar utan mat eller vatten. Begäran om att stänga av näringsslangarna med mat och vatten begärdes av Eluanas far, Beppino Englaro.


Ansvarig för bioetik på det Katolska Universitetet (Athenian Center for Bioethics of the Catholic University), Adriano Pessina, varnade i juli i år att ett juridiskt domslut av den här typen, erkänner inte principen om människolivets värde. Dessutom förkastar domslutet det civila samhällets plikt att inte neka terapeutisk vård och hjälp till de medborgare som är oförmögna att göra det själva.


Idag säger han att domen ger vårdnadshavaren "livets och dödens makt över den person som har anförtrotts honom. Detta strider mot själva definitionen av vårdnadshavare. Det är fullständigt ofattbart att det bästa för en person är döden, något som aldrig utgör det goda som bör skyddas. När man tar bort näringsslangarna med mat och vatten kommer det att utgöra början på den långsamma dödskampen för Eluana, som har gjort sig skyldig till att vilja leva."


Terri Schiavos bror, Bobby Schindler, kommenterade domslutet. Han sade att detta "tyder på att den amerikanska läkaretiken sprider sig som ett virus genom världssamfundet. Den hotar ett oräkneligt antal äldre, sjukliga och rörelsehindrade personer på ett ökande och oroväckande sätt. " "Våra tankar går till hennes familj på ett särskilt sätt eftersom vi känner till den djupgående inverkan som dessa typer av skador har på nära och kära. Men vi måste komma ihåg att vi har en stor skyldighet att göra allt vi kan för att skydda personer med handikapp. Vi måste erkänna att en person med en hjärnskada är fortfarande en person med en inneboende värdighet och med rätt till liv. Denna unga flicka behöver bara mat och vatten och hennes familjs kärlek för att överleva. Åtminstone detta bör ges till henne."All the contents on this site are copyrighted ©.