2008-11-13 11:39:22

Kardinal Rylko vid det påvliga lemannarådet uppmanar dagens kristna att vara synliga och aktiva i det offentliga livet


(13.11.2008) RealAudioMP3
Kardinal Stanislaw Rylko, som är president vid det påvliga lekmannarådet, kallar Johannes Paulus II 20 år gamla dokument ”Christifideles Laici”, en ”milsten för dagens katolska lekmän”. I detta dokument samlade Johannes Paulus II materialet från biskopssynoden som hade haft som tema lekmännens kallelse till misison i kyrkan och världen. Kardinal Rylko, som idag inviger lekmannarådet årsmöte, säger att dokumentet är ett sant ”Magna Charta” för lekmännens apostolat.

Under årsmötet deltar ett 60-tal personer varav 35 lekmän, från olika geografiska, kulturella och eklesiastiska områden. Under mötet ska man tala om det postmoderna samhällets utmaningar, och om de troendes ansvar att synas och vara aktiva i dagens samhälle.
 
En av våra största utmaningar idag är att ta mod till oss och vara en synlig och tydlig närvaro i samhället, säger kardinal Rylko. Den dominerande kulturen idag vill att de kristna ska vara osynliga och frånvarande i det sociala livet, i kulturen, i politiken. Den vill göra tron till något privat som man lever i privat miljö. Påven uppmanar ofta katoliker att vara aktiva i det offentliga livet i sina länder, och bidra med kompetens, moralisk ärlighet, och evangeliskt utstrålning.

Vi får inte ge olycksprofeterna för mycket uppmärksamhet. Den Helige Anden är verksam i vår tid och en stark tro mynnar ut i den religiösa likgiltigheten även här i vårt trötta Europa. Många återvänder till tron, och kyrkan upplever att många lekmän, män och kvinnor, unga och gamla, lever sin kristna identitet med större övertygelse och kraft, avslutar kardinal Rylko.
All the contents on this site are copyrighted ©.